2016 სიახლეები

ახალი წესები ახალი სეზონისთვის (2016-17)

   წიგნაკად   ბეჭდვისას ჩართეთ "ბუკლეტი" და "ორივე მხარე"

"მსოფლიო რაგბმა" (ყოფილი "ირბ") მიიღო წესთა რამდენიმე შესწორება და დაზუსტება.  ისინი ჩრდილოეთ ნახევარ’სფეროში - და ამდენად, საქართველოშიც - "დე იურე" ძალაშია 2016  წლის 1 ივლისიდან, "დე ფაქტო" კი - შემოდგომიდან, ახალი საშინაო სეზონიდანსიახლეები ასახულია წესთა ყოველ’წლიურ ინგლისურ გამოცემაში და შევა ქართულ თარგმანშიც, რომელიც აგვისტოში დაიბეჭდება

   ინგლისური დედნები   შესწორებანი  დაზუსტებანი    2016 წლის წესები

 

მითითებანი    წინა ქართული გამოცემის მიხედვით (2011)

 

გვ. 13-17   მრავალ’ჯერადი გადაწერის შემდეგ, წესის გასამარტივებლად, ახლებურად ჩამოყალიბდა პირველ’ხაზელთა ნაკვეთი, ხოლო "ცრუ შერკინება" ცალკეც გამოიყო

დებულებებიდან გაქრა ბევრი შეზღუდვა, რის შედეგადაც დარღვევად ვეღარ ჩაითვლება ის გახმაურებული ტაქტიკური შეცვლა (ცრუ შერკინების დროს), რომლის გამოც ჯიქს წაგება მიესაჯა არმაზთან (6/03_2016)

3.5    პირველ-ხაზელთა შეცვლა | გამოცვლა

(ა) გუნდს მართებს იმის უზრუნველ’ყოფა, რომ ყველა პირველ-ხაზელი და მათი შესაძლო შემცვლელ|გამომცვლელებიც სათანადოდ გაწვრთნილები იყვნენ

მსაჯის საქმე არაა იმის გარკვევა | დადგენა, მოთამაშე პირველ ხაზში სათამაშოდ | დასადგომად სათანადოდ გაწვრთნილია თუ არა

(ბ) პირველ-ხაზელთა რაოდენობისა და სამატჩო რაზმში მოთამაშეთა რაოდენობის დამაკავშირებელი ცხრილი უცვლელია

+ (სრკ-ის განმარტება) საშინაო შეჯიბრებებში არ ვასხვავებთ მარცხენა და მარჯვენა ბურჯს: ბურჯი ბურჯია! "სათანადოდ გაწვრთნილი" უნივერსალი უნდა იყოს - ორივე მხარეს შეელოს დადგომა

(გ) თამაშამდე გუნდმა მსაჯს (ოქმში) უნდა მიუთითოს პირველ-ხაზელები და მათი შესაძლო შემცვლელ|გამომცვლელები

ნაღდი (მიწოლიანი) შერკინების პირველ ხაზში თამაში (ჩადგომა) მარტო ამ მოთამაშეებს შეუძლიათ

(დ) (მსაჯისთვის მითითებულ) პირველ-ხაზელს თამაშის დაწყება სხვა პოზიციაზეც შეუძლია

+ (სრკ-ის განმარტება) პირველ-ხაზელს მატჩის განმავლობაში ნებისმიერ (სხვა) პოზიციაზეც შეუძლია თამაში

3.6   ცრუ შერკინება

(ა) შერკინებაში მიწოლა უნდა აიკრძალოს, თუ თუნდაც ერთ გუნდს აღარა ჰყავს სათანადოდ გაწვრთნილი პირველი ხაზი,

ანაც მსაჯი ასე გადაწყვეტს (საკუთარი შეხედულებისამებრ) + (სრკ-ის განმარტება) უსაფრთხოებისთვის, საგანგებო ვითარებაში

(ბ) კავშირს შეუძლია დებულებაში ჩაწეროს, შეიძლება თუ არა მატჩის დაწყება | გაგრძელება "ცრუ შერკინებით"

(გ) თუ პირველ-ხაზელი მოედნიდან გავიდა - სულ ერთია, ტრავმის |  სინბინის | ბოლომდე გაძევების გამო - მსაჯმა მაშინვე უნდა ჰკითხოს მის გუნდს, ნაღდ (მიწოლიან) შერკინებაში დადგომა თუ კიდევ შეეძლება.

თუ გუნდმა მსაჯს ამაზე უარით უპასუხა, მაშინ მსაჯი "ცრუ შერკინებას" შემოიღებს = მიწოლის აკრძალვას გამოაცხადებს.

როცა ეს გამოკლებული (მოედნიდან გასული) პირველ-ხაზელი დაბრუნდება ან მოედანზე სხვა პირველ-ხაზელი შევა, შერკინებაში მიწოლა შეიძლება აღდგეს

(დ) თუ რაზმში 23 კაცია | კავშირმა ასე საგანგებოდ დაადგინა - 

გუნდს ეკრძალება იმ მოთამაშის შეცვლა, ვის გამოკლებასაც (გასვლასაც) "ცრუ შერკინების" შემოღება მოჰყვა

+ (სრკ-ის განმარტება) ჩვენში მიღებული "ფრანგული წესით" (არავითარი შეღავათი!) "ცრუ შერკინებისას" კაცის მოკლება ეხება არა მარტო შეცვლას, არამედ სინბინსა და  ბოლომდე გაძევებასაც

+ (სრკ-ის განმარტება) ახალი, საცდელი "იტალიური წესით" გუნდი "ცრუ შერკინებაშიც" რვა (8) კაცით ეწყობა

(ე) თუ ჰყავს, გუნდმა პირველი ხაზის სამივე პოზიციაზე (სათანადოდ გაწვრთნილი) პირველ-ხაზელი უნდა დააყენოს

"ცრუ შერკინებაში" სხვა მოთამაშეს მხოლოდ მაშინ შეუძლია პირველ ხაზში თამაში (ჩადგომა),
როცა გუნდს (სათანადოდ გაწვრთნილი) პირველ-ხაზელები აღარ ჰყოფნის

(ვ) თუ პირველ-ხაზელის დროებითი გაძევების (სინბინის) გამო
გუნდმა სხვა მოთამაშე გაიყვანა და მის ნაცვლად (სათანადოდ გაწვრთნილი) პირველ-ხაზელი შეიყვანა - ამ, გაყვანილ მოთამაშეს მოედანზე დაბრუნება შეეძლება მხოლოდ სინბინის ამოწურვის შემდეგ

(ზ) თუ პირველ-ხაზელის ბოლომდე (წითელი ბარათით) გაძევების გამო
გუნდმა სხვა მოთამაშე გაიყვანა და მის ნაცვლად (სათანადოდ გაწვრთნილი) პირველ-ხაზელი შეიყვანა - ეს, გაყვანილი მოთამაშე სათადარიგოდ იქცევა და თამაშში ჩაბმა შეცვლის წესთა თანახმად შეეძლება

+ (სრკ-ის განმარტება) პირველ-ხაზელის შესაშვებად სხვა მოთამაშის გაყვანა უნდა მოხდეს მორიგი შერკინების დანიშვნის შემდეგ

გვ.15   დაემატა (ფრიად საგულისხმო) ბოლო დებულება

3.14    გამოცვლილის დაბრუნება

(ტაქტიკური მოსაზრებით) გამოცვლილ მოთამაშეს შეუძლია შეცვალოს მხოლოდ

დაშავებული პირველ-ხაზელი   3.5
დასისხლიანებული  
  3.11
ტვინის შერყევაზე შესამოწმებლად გაყვანილი  
  3.12
მსაჯის აზრით, ბინძურად თამაშის გამო დაშავებული
+ (სრკ-ის განმარტება) რისთვისაც დაინიშნა მინიმუმ ჯარიმა

გვ. 18   4’ წესის განსაზღვრებებს ჩაემატა ერთი დებულება

კვართის (მაისურის) სახელო მკლავს მხრიდან იდაყვამდე მინიმუმ სანახევროდ უნდა ფარავდეს

გვ. 26   (ზ) მუხლის შემდეგ ჩაემატა ორი ახალი მუხლი

(+) თუ გუნდმა ლელო თამაშის ბოლოს’კენ გაიტანა, შეუძლია გარდასახვა აღარც დაარტყას

ამ დროს და მაშინაც, თუ გარდასახვის დარტყმა "80 წუთის" ამოწურვამდე მოესწრო,
თამაში უნდა განახლდეს ცენტრიდან და დასრულდეს შემდეგ შეჩერებაზე’ღა, სათანადო წესთა თანახმად 

დრო ბურთის დარტყმიდან ითვლება =
გარდასახვა მოესწრო, თუ დარტყმისას "80 წუთი" ჯერ არ შესრულებულიყო

(++) თუ ლელო | გარდასახვა | ჯარიმა | არეკნი  თამაშის ბოლოს გავიდა და
თამაშის ცენტრიდან განახლება მოესწრო, მაგრამ

დრო დარტყმის შესრულების’თანავე ამოიწურა და დამრტყმელმა ბურთი
10 მეტრზე არ დაარტყა | პირდაპირ აუტში დაარტყა | მეტოქის ლელოს კიდეს ან უკანა ხაზს გადააცილა -

მსაჯმა მეტოქეს უნდა შესთავაზოს 13.7 | 13.8 | 13.9 წესებით დადგენილი არჩევანი
და თამაში გააგრძელოს შემდეგ "უქმ ბურთამდე"

გვ.39   8.3 ნაკვეთიდან ამოიშალა (დ) მუხლი

შედეგად, შერკინების  ჩაქცევისას ამიერიდან შეიძლება "ხეირის წესის" გამოყენება

გვ. 42  შვიდკაცა: გარდასახვა დაჩქარდა 10 წამით

თუ გუნდი გარდასახვას ურტყამს, ეს არეკნით, ლელოს გატანიდან 30 წამში უნდა გააკეთოს; წინააღმდეგ შემთხვევაში დარტყმა უქმდება

გვ. 42   9ბ.2 ნაკვეთის წინ ჩაემატა ახალი ნაკვეთი

+ გარდასახვაზე უარის თქმა

() თუ გუნდი გარდასახვას არ ურტყამს, ეს მსაჯს უნდა აცნობოს ლელოს გამტანმა -
ლელოს ჩათვლის შემდეგ, ოღონდაც დროის ამოწურვამდე, უნდა უთხრას "არ ვურტყამთ"ო

() თუ გუნდმა გარდასახვაზე დროულად თქვა უარი,
მსაჯმა "ცენტრიდან განახლება" უნდა დანიშნოს

ცენტრიდან დარტყმა შესრულდება იმის მიუხედავად,
გუნდები დროის ამოწურვისას მზად იყვნენ თუ არა თამაშის გასაახლებლად

გვ. 46   10.2 ნაკვეთს მიემატა მუხლი - სიაფანდობის (სიმულაციის) აღსაკვეთად

() მოთამაშემ ისეთი არაფერი უნდა ჩაიდინოს, რაც მსაჯს აფიქრებინებს, რომ ამ მოთამაშეს მეტოქე ბინძურად ეთამაშა ან რაიმე დაუშავა

სასჯელი: საჯარიმო დარტყმა

გვ. 61   12’ წესის განსაზღვრებებს ჩაემატა ორი დებულება

თუ მეტოქის ბოჭვის დროს მოთამაშე ბურთს შეეხო და
ბურთი ამ მეტოქის ხელიდან წინ წავიდა - "წინ თამაშია"

თუ მოთამაშემ მეტოქეს ბურთი წაღლიტა | ხელიდან განზრახ გააგდებინა და
ბურთი ამ მეტოქის ხელიდან წინ წავიდა - "წინ თამაში" არაა

გვ. 85   ჩაემატა მოლის ინტერპრეტაცია

ჩამოყალიბებულ მოლში

ნება’დართულია ბურთის ხელიდან ხელში უკან გადაწოდება,
მაგრამ ბურთიანს ეკრძალება უკან ჩამოჩოჩება.

გამომრთმევი მხტომელთან კონტაქტში უნდა დარჩეს,
სანამ მას ბურთს არ გამოათმევს

სასჯელი: საჯარიმო დარტყმა

გვ.99   19.4 ნაკვეთს მიემატა მუხლი

() თუ ბურთი აუტში (კიდეზე) "წინ თამაშის" ან "წინ პასის" შედეგად გავიდა,
მეტოქე გუნდს აქვს სამი არჩევანი:

დერეფანი იქ, სადაც ბურთმა კიდის ხაზი გადაკვეთა
შერკინება "წინ თამაშის" | "წინ პასის" ადგილზე
კიდიდან უცებ (სწრაფად) შემოგდება

გვ. 106   19.10(თ) მუხლში ჩასწორდა ბოლო დებულება

ნებისმიერ მოთამაშეს ეკრძალება მოწოდების დაბლოკვა და ბურთის მიერ 5 მეტრის გავლისთვის ხელის შეშლა

გვ. 114   20.1(დ) მუხლს მიემატა დებულება

მსაჯის მიერ შერკინების ადგილის ტერფით მონიშვნიდან 30 წამში
გუნდი მზად უნდა იყვეს საიმისოდ, რომ მსაჯმა "დაიხარეთ!" დაიძახოს

გვ. 116  20.1(ვ) მუხლში (ხატოვნად) ჩასწორდა ბოლო დებულება

პირველი ხაზები ერთმანეთს უნდა გადაეჭდონ ყურ-და-ყურ - ისე, რომ
მოთამაშის თავი შეჭიდების შედეგად გუნდელის თავის მეზობლად არ აღმოჩნდეს

გვ. 126   20.10 ნაკვეთს მიემატა მუხლი

() თუ გუნდმა შერკინებაში ბურთი მოიგო:
მას 8 ნომერი აკონტროლებს, მაგრამ მეტოქეს ვერ ძრავს -
მსაჯმა ცოტა (3-5 წამი) უნდა ადროვოს და
შემდეგ "ითამაშეთ | გამოიყენეთ!" დაუძახოს

ამის შემდეგ გუნდმა უმალ უნდა გამოიტანოს ბურთი

გვ. 126   20.11(ბ) მუხლი რადიკალურად შეიცვალა

შერკინების დატრიალება

ახალი შერკინება მოეწყობა იქ, სადაც წინა დასრულდა, და
მასში ბურთს შეაგდებს იგივე გუნდი = ვინაც წინა შერკინებაში შეაგდო

გვ. 127   20.12(გ) მუხლს მიემატა დებულება

მეტოქის 9 ნომერი ბურთის მიყოლისას არ უნდა გადავიდეს "ჯიბეში" -
შერკინების ფრთასა და შემკვრელს (8 ნომერს) შორის არსებულ სივრცეში

გვ. 130    (ერთ’გვაროვნებისთვის) ჩასწორდა 21.2(ა) მუხლის მეორე დებულება

თუ დარტყმის ადგილი - სულ ერთია, რომელი - კარის ხაზიდან 5 მეტრის
ფარგალშია, დარტყმა დარღვევის ადგილის პირდაპირ, ამავე კარის ხაზიდან 5 მეტრზე სრულდება

1/07 @ 11.20 მოლი  +  30/06 2016 @ 15.15

 
საქართველოს დრო
 

2018  |  შემოდგომის ტესტები

საქართველო –

რაზმი  |  ბალანსი  |  ოფიციოზი_EN

1989 - 2018    215 ტესტი  |  254 ბორჯღალოსანი  |  სრულად [1/11]

შაბ   17/11   ავჭალა   18.00

საქართველოს თარიღითა და დროით, შაბათობით

10/11

18.00

ფლორენცია

იტალია

17:28

 23-კაცა სია  |  გუნდები და მსაჯები  |  ოქმი  |  სტატისტიკა

17/11

18.00

ავჭალა

სამოა

0:0

23-კაცა სია  |  "ცოცხალი"  |  ოქმი  |  სტატისტიკა

24/11

18.00

ვაკე

ტონგა

0:0

23-კაცა სია  |  "ცოცხალი"  |  ოქმი  |  სტატისტიკა

ნოემბრის სრული განრიგი

2018-19  |  დიდი 10

განახლდება   30/11

4/11 @ 18.10

სხვ

 მ-წ *

$

ბათუმი  ბათუმი

32

+108

7-1

4

ლოკომოტივი  თბ

28

+70

6-2

4

არმაზი  მარნეული

26

+104

5-3

6

ხარები  რუსთავი

24

+39

5-3

4

ლელო სარასენს  თბ ^

22

+23

5-3

2

აია  ქუთაისი

22

+18

5-3

2

ჯიქი  გორი

13

-42

2-6

5

აკადემია  თბილისი

12

-95

2-5*1

2

ვეფხვები  პატარძეული

9

-95

1-6*1

3

არმია  თბილისი

6

-130

1-7

2

^ პირისპირ შედეგით  |  სტატ’მოწინავენი
ქულათა ტოლობა  |  ცოცხალი ოქმის სქოლიო

23-კაცა სამატჩო სიის ახალი ფორმა

2018-19  |  დუბლები

16-19/11   VI ტური

2018-19  |  პირველი ლიგა

17-18/11   VI ტური

2018-19  |  რეგიონული ლიგა

17-18/11   VIII ტური  დას  |  აღმ

2018-19  |  ჭაბუკთა ლიგები

"" [2000-01 დაბ]

16-20/11   II ეტაპის VI ტური

რვეული    მოწინავე  |  სანუგეშო

"" [2002-03 დაბ]

21-22/11   II ეტაპის V ტური

მოწინავე ოთხეულები     დას  |  აღმ
სანუგეშო ჯგუფები     დას  |  აღმ

შავი დაფა

ვის როდის უმთავრდება    სასჯელი

2018-19  |  ოვალის ამქარი

ყველა ლიგის ყველა [3275] მორაგბე [15/11]

კაცი [1325] |  ჭაბ’ა [634]  |  ჭაბ’ბ [1316]

ყველა კლუბის საკონტაქტო ინფო

დ10

I

რეგ

კაც

"ა"

"ბ"

ჭაბ

სულ

დას

აღმ

დას

აღმ

10

8

6

6

30

16

16

20

52

82

განახლებული სრული სიები არ მიიღება!

მოთამაშეთა დასამატებლად შეავსეთ
და მეილზე გამოაგზავნეთ
მინი’ფორმა

შევსება-გამოგზავნის ინსტრუქცია

ამოსაშლელად ცხრილიდან გახსენით სია
და მოიწერეთ სტრიქონის ნომერი + გვარი

2018-19  |  კონტინენტის ფარი

 სრულად   ოფიციოზი_EN

ლოკომოტივი  –

საქართველოს თარიღითა და დროით, შაბათობით

13/10

15.00

კალვიზანო

6:17

08/12

18.00

ფიამე ორო

0:0

15/12

18.00

კალვიზანო

0:0

12/01

15.00

ფიამე ორო

0:0

""

სხვ

კლვ (იტა)

9

+26

ლოკ (საქ)

0

-11

ფმრ (იტა)

0

-15

""

სხვ

პდვ (იტა)

8

+19

რვგ (იტა)

2

=0

ბრბ (ბელ)

0

-19

30/03

ფინალი

ბ1

0:0

20/04

ბ1

0:0

მოგებული ადის 2019-20 ჩელენჯზე

2019  |  რაგბი ევროპა

ოფიციოზი_EN

საქართველო –

საქართველოს თარიღითა და დროით

შაბ

09/02

.

გარეთ

რუმინეთი

0:0

შაბ

16/02

.

შინ

ესპანეთი

0:0

შაბ

02/03

.

გარეთ

ბელგია

0:0

შაბ

09/03

.

შინ

გერმანია

0:0

კვი

17/03

.

გარეთ

რუსეთი

0:0

ბალანსი  |  ჩემპიონები და სლემოსნები

წინა სეზონი [2018]

2019  |  მსოფლიო თასი

საქართველო –

საქართველოს თარიღითა და დროით

ორ

23/09

14.15

ტოიოტა

უელსი

კვი

29/09

09.15

კუმაგაია

ურუგვაი

ხუთ 03/10

09.15

ოსაკა

ფიჯი

პარ

11/10

14.15

შიზუოკა

ავსტრალია

განრიგი    სრული  |  ჩვენი ჯგუფისა

  ევროპის შესარჩევი

იაპონია  |  პარ 20/09 - შაბ 2/11

ირლ ზელ ინგ ავს
შტლ აფრ სფრ უელ
იაპ იტა არგ საქ
რუს ნამ  აშშ   ფიჯ 
სამ რეპ  ტონ  ურუ

2018-19  |  ესები

გამარტივებული და დამოკლებული

წიგნების განაწილება და გატანა

შეცვლა და უსაფრთხოება

შეცვლის ბარათი

თაიბრეიქი

კაცთა | ჭაბუკთა ოქმის ბლანკი
მისი შევსების
ინსტრუქცია

მეთვალყურის დებულება და
დიდი 10-ის პატაკის ბლანკი

სახელმძღვანელო

"მსოფლიო რაგბის" მეორე დონე

72 გვერდი – ამობეჭდეთ "5" ზომის წიგნად!

ლექსიკონი

ნულოვანი ვერსია + დამატებითი საკითხავი

დასრულებული შეჯიბრებები    არქივში

 

ტაბლო
მსოფლიო თასი 2015
 
ევროპის ერთა თასი
 
ვიდეო გალერეა
 
სარაგაბო ბაზები
 
სად მივაბაროთ ბიჭი
 
ლეგიონერები
 
 
 
keep rugby clean
 
 
referee
 
არქივი

 

რაგბი თივი

 

 

imedi

 

logo_palace

 

რადიო პალიტრა

 

 

 

ლელო