2018 * ჭაბუკთა „ბ“ ლიგის 7-კაცა

დებულება

ფინალი

შაბ 9/06 | გორი

I ეტაპი | ჯგუფები

"" ჯგუფი

#

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

მდნ

 

1

ხვამლი

20:0

მგლები

12.00

ბუნ

3

კოლხი რაინდები

10:0

ხარები

12.10

ბუნ

5

არესი

0:5

აკადემია

12.20

ბუნ

 

7

ხვამლი

15:0

ხარები

12.30

ბუნ

9

კოლხი რაინდები

15:0

აკადემია

12.40

ბუნ

11

არესი

20:0

მგლები

12.50

ბუნ

 

13

ხვამლი

10:0

აკადემია

13.00

ბუნ

15

კოლხი რაინდები

15:0

არესი

13.10

ბუნ

17

ხარები

15:0

მგლები

13.30

ხელ

 

19

ხვამლი

25:0

არესი

13.40

ხელ

21

კოლხი რაინდები

20:0

მგლები

13.50

ხელ

23

აკადემია

5:5

ხარები

14.00

ხელ

 

25

ხვამლი

20:0

კოლხი რაინდები

14.10

ხელ

27

არესი

5:5

ხარები

14.20

ხელ

29

აკადემია

25:5

მგლები

14.30

ხელ

 

"ა"

I

II

III

IV

V

სხვ

ადგ

ხვამლი

+20

+15

+10

+25

+20

10

+90

1

კოლხი რაინდები

+10

+15

+15

+20

-20

8

+40

2

არესი

-5

+20

-15

-25

0

3

-25

5

აკადემია

+5

-15

-10

0

+20

5

0

3

ხარები

-10

-15

+15

0

0

4

-5

4

მგლები

-20

-20

-15

-20

-20

0

-85

6

"" ჯგუფი

#

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

მდნ

 

2

აია

5:5

თბილისი

12.00

ხელ

4

ლოკომოტივი

10:5

პონტო

12.10

ხელ

6

ლელო

15:0

ლეგიონი

12.20

ხელ

 

8

აია

5:0

პონტო

12.30

ხელ

10

ლოკომოტივი

10:0

ლეგიონი

12.40

ხელ

12

ლელო

10:5

თბილისი

12.50

ხელ

 

14

აია

20:0

ლეგიონი

13.00

ხელ

16

ლოკომოტივი

0:15

ლელო

13.10

ხელ

18

პონტო

0:15

თბილისი

13.30

ბუნ

 

20

აია

0:10

ლელო

13.40

ბუნ

22

ლოკომოტივი

15:0

თბილისი

13.50

ბუნ

24

ლეგიონი

0:15

პონტო

14.00

ბუნ

 

26

აია

5:10

ლოკომოტივი

14.10

ბუნ

28

ლელო

10:0

პონტო

14.20

ბუნ

30

ლეგიონი

0:15

თბილისი

14.30

ბუნ

 

"ბ"

I

II

III

IV

V

სხვ

ადგ

აია

0

+5

+20

-10

-5

5

+10

4

ლოკომოტივი

+5

+10

-15

+15

+5

8

+20

2

ლელო

+15

+5

+15

+10

+10

10

+55

1

ლეგიონი

-15

-10

-10

-15

-15

0

-65

6

პონტო

-5

-5

-15

+15

-10

2

-20

5

თბილისი

0

-5

+15

-15

+15

5

+10

3

 
შესვენება 14.50 – 16.00

II ეტაპი | პლეი’ოფი

1/2 ფინალი

 

31

არესი

5:15

ლეგიონი

16.00

ბუნ

32

პონტო

15:0

მგლები

16.10

ბუნ

33

აკადემია

15:10

აია

16.20

ბუნ

34

თბილისი

5:10

ხარები

16.30

ბუნ

35

ხვამლი

25:0

ლოკომოტივი

16.40

ბუნ

36

ლელო

15:10

კოლხი რაინდები

16.50

ბუნ

 

ფინალი

 

37

არესი

20:0

მგლები

17.00

ბუნ

38

ლეგიონი

0:10

პონტო

17.10

ბუნ

39

აია

15:10

თბილისი

17.20

ბუნ

40

აკადემია

20:0

ხარები

17.30

ბუნ

41

კოლხი რაინდები

10:5

ლოკომოტივი

17.40

ბუნ

42

ხვამლი

25:5

ლელო

17.50

ბუნ

           

#

საბოლოო კიბე

1

ხვამლი თბილისი

2

ლელო თბილისი

3

კოლხი რაინდები ფოთი

4

ლოკომოტივი თბილისი

5

აკადემია თბილისი

6

ხარები რუსთავი

7

აია ქუთაისი

8

თბილისი

9

პონტო ქობულეთი

10

ლეგიონი ხაშური

11

არესი ქუთაისი

12

მგლები სურამი

 

აღმოსავლეთი

კვი 27/05 | რუსთავი

I ეტაპი | ჯგუფები

#

ჯგ

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

მდნ

 

1

ხვამლი

25:10

ლელო’2

12.00

1

2

წიქარა

0:30

აკადემია

12.00

2

3

ლელო

20:0

გარდაბანი

12.10

1

4

იუნკ’ჩოხო

5:5

არმია

12.10

2

5

არმაზი

10:5

გორდა

12.20

1

6

ხულიგანა

10:20

ლოკომოტივი

12.20

2

7

თბილისი

20:0

ჯიქი

12.30

1

8

ხარები

20:5

ვეფხვები

12.30

2

 

9

ხვამლი

15:5

აკადემია

12.40

1

10

წიქარა

20:5

ლელო2

12.40

2

11

ლელო

15:5

არმია

12.50

1

12

იუნკ’ჩოხო

5:10

გარდაბანი

12.50

2

13

არმაზი

5:15

ლოკომოტივი

13.00

1

14

ხულიგანა

0:10

გორდა

13.00

2

15

თბილისი

10:5

ვეფხვები

13.10

1

16

ხარები

20:5

ჯიქი

13.10

2

 

17

აკადემია

10:0

ლელო2

13.20

1

18

ხვამლი

30:0

წიქარა

13.20

2

19

არმია

15:5

გარდაბანი

13.30

1

20

ლელო

25:0

იუნკ’ჩოხო

13.30

2

21

ლოკომოტივი

15:0

გორდა

13.40

1

22

არმაზი

5:5

ხულიგანა

13.40

2

23

ვეფხვები

10:10

ჯიქი

13.50

1

24

თბილისი

5:10

ხარები

13.50

2

             

"ა"

I

II

III

სხვ

ადგ

ხვამლი

+25

+10

+30

6

+70

1

წიქარა

-30

-30

+15

2

-45

3

აკადემია

-10

+30

+10

4

+30

2

ლელო’2

-25

-15

-10

0

-50

4

"ბ"

I

II

III

სხვ

ადგ

ლელო’1

+20

+10

+25

6

+55

1

იუნკ’ჩოხო

0

-5

-25

1

-30

4

არმია

0

-10

+10

3

0

2

გარდაბ

-20

+5

-10

2

-25

3

"დ"

I

II

III

სხვ

ადგ

თბილისი

+20

+5

-5

4

+20

2

ხარები

+15

+15

+5

6

+35

1

ვეფხვები

-15

-5

0

1

-20

3

ჯიქი

-20

-15

0

1

-35

4

"გ"

I

II

III

სხვ

ადგ

არმაზი

+5

-10

0

3

-5

2

ხულიგანა

0

-10

-10

1

-20

4

ლოკომოტ

+10

+10

+15

6

+35

1

გორდა

-5

+10

-15

2

-10

3

შესვენება 14.00 – 15.00

II ეტაპი | პლეი’ოფი

1/4 ფინალი

25

წიქარა

20:5

ჯიქი

15.00

1

26

გარდაბანი

10:5

ხულიგანა

15.10

2

27

გორდა

10:15

იუნკ/ჩოხოსნები

15.10

1

28

ვეფხვები

0:15

ლელო2

15.00

2

 

29

ხვამლი

15:5

თბილისი

15.20

1

30

ლელო

20:0

არმაზი

15.20

2

31

ლოკომოტივი

15:0

  არმია

15.30

1

32

ხარები

0:5

აკადემია

15.30

2

 

1/2 ფინალი

 

33

ჯიქი

10:20

ხულიგანა

15.40

2

34

გორდა

20:0

ვეფხვები

15.50

2

35

წიქარა

20:0

გარდაბანი

15.40

1

36

იუნკ/ჩოხოსნები

5:0

ლელო2

15.50

1

 

37

თბილისი

25:0

არმაზი

16.00

2

38

არმია

0:15

  ხარები

16.10

2

39

ხვამლი

15:5

ლელო1

16.00

1

40

ლოკომოტივი

15:0

აკადემია

16.10

1

 

ფინალი

 

41

ჯიქი

15:5

ვეფხვები

16.20

2

42

ხულიგანა

10:5

გორდა

16.20

1

 

43

გარდაბანი

15:10

ლელო2

16.30

2

44

წიქარა

10:5

იუნკ/ჩოხოსნები

16.30

1

 

45

არმაზი

15:5

არმია

16.40

2

46

თბილისი

5:10

ხარები

16.40

1

 

47

ლელო

10:5

აკადემია

16.50

1

48

ხვამლი

10:5

ლოკომოტივი

17.00

1

   

კიბე

1

ხვამლი თბილისი

2

ლოკომოტივი თბილისი

3

ლელო თბილისი

4

აკადემია თბილისი

5

ხარები რუსთავი

6

თბილისი

7

არმაზი მარნეული

8

არმია თბილისი

9

წიქარა თბილისი

10

იუნკ/ჩოხოსნები კიკეთი

11

გარდაბანი

12

ლელო2 თბილისი

13

ხულიგანა

14

გორდა გორი

15

ჯიქი გორი

16

ვეფხვები პატარძეული

 

დასავლეთი

კვი 27/05 | ქუთაისი

I ეტაპი | ჯგუფები

#

ჯგ

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

მდნ

 

1

აია

20:0

ხობი

12.00

1

2

ტაო

5:10

ტყიბული

12.00

2

3

ფოთი

10:0

ზუგდიდი

12.10

1

4

ლეგიონი

15:0

სენაკი

12.10

2

5

ბათუმი

5:0

ჭიათურა

12.20

1

6

სურამი

X

ოზურგეთი

12.20

2

7

ქობულეთი

5:0

ზესტაფონი

12.30

1

8

ვანი

5:15

არესი

12.30

2

 

9

აია

25:0

ტყიბული

12.40

1

10

ტაო

15:0

ხობი

12.40

2

11

ფოთი

25:0

სენაკი

12.50

1

12

ხაშური

5:5

ზუგდიდი

12.50

2

13

ბათუმი

X

ოზურგეთი

13.00

1

14

სურამი

10:5

ჭიათურა

13.00

2

15

ქობულეთი

0:0

არესი

13.10

1

16

ვანი

10:5

ზესტაფონი

13.10

2

 

17

ტყიბული

20:5

ხობი

13.20

1

18

აია

25:0

ტაო

13.20

2

19

სენაკი

0:15

ზუგდიდი

13.30

1

20

ფოთი

10:5

ხაშური

13.30

2

21

ოზურგეთი

X

ჭიათურა

13.40

1

22

ბათუმი

20:0

სურამი

13.40

2

23

არესი

15:0

ზესტაფონი

13.50

1

24

ქობულეთი

10:5

ვანი

13.50

2

             

"ა"

I

II

III

სხვ

ადგ

აია

+25

+25

+20

6

+70

1

ტაო

-25

-5

+15

2

+15

3

გელათი

-25

+5

+15

4

-5

2

ხობი

-20

-15

-15

0

-50

4

"ბ"

I

II

III

სხვ

ადგ

კოლხი რაინდები

+5

+25

+10

6

+40

1

ლეგიონი

-5

+15

0

3

+10

2

სენაკი

-25

-15

-15

0

-55

4

ზუგდიდი

-10

0

+15

3

+5

3

"დ"

I

II

III

სხვ

ადგ

პონტო

+5

0

+5

5

+10

2

ვანი

-5

-10

+5

2

-10

3

არესი

0

+10

+15

5

+25

1

ზესტაფონი

-5

-5

-15

0

-25

4

"გ"

I

II

III

სხვ

ადგ

ბათუმი

+20

X

+5

4

+25

1

მგლები

-20

X

+5

2

-15

2

ოზურგეთი

X

X

X

0

X

4

ჭიათურა

-5

X

-5

0

-10

3

შესვენება 14.00 – 15.00

II ეტაპი | პლეი’ოფი

1/4 ფინალი

25

ტაო

15:10

ზესტაფონი

15.00

1

26

ხობი

5:10

ვანი

15.10

2

27

ზუგდიდი

__:__

 

15.10

1

28

სენაკი

5:15

ჭიათურა

15.00

2

 

29

აია

15:5

პონტო

15.20

1

30

გელათი

0:20

არესი

15.20

2

31

კოლხი რაინდები

15:0

მგლები

15.30

1

32

ლეგიონი

10:5

ბათუმი

15.30

2

 

1/2 ფინალი

 

33

ზესტაფონი

25:0

ხობი

15.40

2

34

 

__:__

სენაკი

15.40

2

35

ტაო

15:5

ვანი

15.50

1

36

ზუგდიდი

10:5

ჭიათურა

15.50

1

 

37

პონტო

20:0

გელათი

16.00

2

38

მგლები

15:5

ბათუმი

16.10

2

39

აია

10:5

არესი

16.00

1

40

კოლხი რაინდები

10:5

ლეგიონი

16.10

1

 

ფინალი

 

41

33წ

__:__

ხობი

16.20

2

42

ვანი

10:5

ჭიათურა

16.20

1

 

43

ზესტაფონი

25:0

სენაკი

16.30

2

44

ტაო

0:20

ზუგდიდი

16.30

1

 

45

გელათი

5:10

ბათუმი

16.40

2

46

პონტო

15:5

მგლები

16.40

1

 

47

არესი

15:0

ლეგიონი

16.50

1

48

აია

15:10

კოლხი რაინდები

17.00

1

   

კიბე

1

აია ქუთაისი

2

კოლხი რაინდები ფოთი

3

არესი ქუთაისი

4

ლეგიონი ხაშური

5

პონტო ქობულეთი

6

მგლები სურამი

7

ბათუმი

8

გელათი ტყიბული

9

ზუგდიდი

10

ტაო ასპინძა

11

ზესტაფონი

12

სენაკი

13

ვანი

14

ჭიათურა 

15

ხობი

16

_

 

საქართველოს დრო
 

2018 * ზაფხულის ტურნე

საქართველო

სატურნეო რაზმი  |  წარსული  |  სრულად

1989 - 2018    212 ტესტი  |  254 ბორჯღალოსანი  |  სრულად

საქართველოს თარიღითა და დროით

შაბ

09/06

05.00

სუვა

ტონგა

16:15

წარსული  |  23 მოთამაშე  |  ბარათი  |  ოქმი  |  ვიდეო

შაბ

16/06

07.30

სუვა

ფიჯი

15:37

წარსული  |  24 მოთამაშე  |  ბარათი  |  ოქმი  |  ვიდეო

შაბ

23/06

09.45

ტოიოტა

იაპონია

0:0

წარსული  |  23 მოთამაშე  |  ბარათი  |  ოქმი  |  ვიდეო

2018 * 20წ მსოფლიო

საფრანგეთი ბეზიე, ნარბონ, პერპინიან

ჩვენი რაზმი  |  ოფიციოზი  |  ოქმები_EN

ისტორია ზოგადი | ბორჯღალოსნები ოდითგან | ალაფაზე

საქართველო

საქართველოს თარიღითა და დროით

ოთხ

30/05

20.30

პერ

აფრიკა  ოქ

$27:33$

კვი

03/06

16.00

ბეზ

საფრანგეთი  ოქ

_12:24_

ხუთ

07/06

20.30

ნარ

ირლანდია  ოქ

_24:20$

#

<>

სხვ

2

ზელ

14

+108

6

უელ

8

-26

8

ავს

6

+21

12

იაპ

1

-103

#

<>

სხვ

1

ინგ

15

+84

5

იტა

10

-33

7

არგ

7

-9

11

შტლ

1

-42

#

<>

სხვ

3

სფრ

14

+31

4

აფრ

11

+2

9

საქ

5

-14

10

ირლ

2

-19

პლეი’ოფი

ვიბრძოლებთ IX - XII ადგილებისთვის

სამ

12/06

20.30

პერ

იაპონია  ოქ

24:22

ელიტაში დავრჩით! ვითამაშებთ IX ადგილისთვის

კვი

17/06

15.30

ბეზ

შოტლანდია  ოქ

39:31

ისტორიაში პირველად დავიკავეთ IX ადგილი!

კიბე

1. საფრანგეთი

2. ინგლისი

3. აფრიკა

4. ზელანდია

5. ავსტრალია

6. არგენტინა

7. უელსი

8. იტალია

9. საქართველო

10. შოტლანდია

11. ირლანდია

12. იაპონია

"26 მაისის" 100 წლისთავი

საიუბილეო ბურთაობა

ხუთ 31/05 2018  |  დინამო არენა  |  20.00

საქართველო 16:15 ფრანგ’ბარბარ

25 მოთამაშე  |  გუნდები+მსაჯები  |  ოქმი  |  სტატისტიკა

2018 * დიდი ლელო

ქართული რაგბის
პირველი "ვარსკვლავთა რკენა"

შაბ 26/05 2018  |  ქუთაისი, აია  |  18.00

2017-18 * დიდი 10

 

პლეი’ოფი

სრულად

დიდი ფინალი    კვი 13/05  ავჭალა  |  20.00

ლოკომოტივი მეათედ გახდა ჩემპიონი

კვარცხლბეკი

სტატ’მოწინავენი

ორი წრე

სხვ

    მ-წ *

$

ლოკომოტივი ^

70

+238

15-3

10

აია  ქუთაისი

70

+296

16-2

6

ჯიქი  გორი ^

58

+162

11-6*1

12

ბათუმი

58

+132

12-5*1

8

ლელო სარასენს

47

+48

10-8

7

ხარები  რუსთავი

44

-1

09-8*1

6

აკადემია

33

+18

05-13

13

არმაზი  მარნეული

32

-87

06-11*1

6

არმია

15

-353

03-15

3

ბაგრატ  ქუთაისი

5

-453

01-17

1

^ პირისპირ შედეგით  |  ქულათა ტოლობა  |  სქოლიო

ბაგრატი გავარდა პირველ ლიგაში

2017-18 * სხვა ლიგები

პირველი დასრულდა

პატარძეული ავიდა დიდ 10-ში

ხულიგანა გავარდა რეგიონულ ლიგაში

რეგიონული  დასრულდა

ტაო ავიდა პირველ ლიგაში

დასავლეთი  |  აღმოსავლეთი

კაცთა ლიგების ყველა [1395] მოთამაშე

ჭაბუკთა ""  დასრულდა

დასავლეთი  |  აღმოსავლეთი

ჭაბუკთა ""  დასრულდა

აღმ      |  დას    

შავი დაფა

ვის როდის უმთავრდება  სასჯელი

2019 * მსოფლიო თასი

საქართველო –

საქართველოს თარიღითა და დროით

ორ

23/09

14.15

ტოიოტა

უელსი

კვი

29/09

09.15

კუმაგაია

ურუგვაი

ხუთ 03/10

09.15

ოსაკა

ფიჯი

პარ

11/10

14.15

შიზუოკა

ავსტრალია

განრიგი    სრული  |  ჩვენი ჯგუფისა

15/05 რუმინეთი და ესპანეთი მოიხსნენ
    ევროპის შესარჩევი

იაპონია  |  პარ 20/09 - შაბ 2/11

ირლ ზელ ინგ ავს
შტლ აფრ სფრ უელ
იაპ იტა არგ საქ
რუს აფრ’1  აშშ   ფიჯ 
გერ სამ რეპ  ტონ  ურუ

ესები

გამარტივებული და დამოკლებული

ახალი წესები 2017-18 სეზონისთვის

15-ვე სიახლე 4-გვერდა ბროშურად (ა5)

შეცვლა და უსაფრთხოება

შეცვლის ბარათი

თაი’ბრეიქი

  კაცთა | ჭაბუკთა ოქმის
ბლანკი და მისი შევსების
ინსტრუქცია

განახლებული წიგნი 

მეთვალყურის დებულება და
დიდი 10-ის პატაკის ბლანკი

სახელმძღვანელო

"მსოფლიო რაგბის" მეორე დონე

72 გვერდი – ამობეჭდეთ "5" ზომის წიგნად!

ლექსიკონი

ნულოვანი ვერსია + დამატებითი საკითხავი

დასრულებული შეჯიბრებები    არქივში

ტაბლო

სად მივაბაროთ ბიჭი

სარაგაბო ბაზები

ევროპის ერთა თასი

ვიდეო გალერეა

არქივი

მსოფლიო თასი 2015

ლეგიონერები

referee

მსოფლიო თასი 2015
 
ევროპის ერთა თასი
 
ვიდეო გალერეა
 
სარაგაბო ბაზები
 
სად მივაბაროთ ბიჭი
 
ლეგიონერები
 
 
 
keep rugby clean
 
 
referee
 
არქივი

 

რაგბი თივი

 

 

imedi

 

logo_palace

 

რადიო პალიტრა

 

 

 

ლელო