2018 * ჭაბუკთა „ბ“ ლიგის 7-კაცა

დებულება

ფინალი

შაბ 9/06 | გორი

I ეტაპი | ჯგუფები

"" ჯგუფი

#

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

მდნ

 

1

ხვამლი

20:0

მგლები

12.00

ბუნ

3

კოლხი რაინდები

10:0

ხარები

12.10

ბუნ

5

არესი

0:5

აკადემია

12.20

ბუნ

 

7

ხვამლი

15:0

ხარები

12.30

ბუნ

9

კოლხი რაინდები

15:0

აკადემია

12.40

ბუნ

11

არესი

20:0

მგლები

12.50

ბუნ

 

13

ხვამლი

10:0

აკადემია

13.00

ბუნ

15

კოლხი რაინდები

15:0

არესი

13.10

ბუნ

17

ხარები

15:0

მგლები

13.30

ხელ

 

19

ხვამლი

25:0

არესი

13.40

ხელ

21

კოლხი რაინდები

20:0

მგლები

13.50

ხელ

23

აკადემია

5:5

ხარები

14.00

ხელ

 

25

ხვამლი

20:0

კოლხი რაინდები

14.10

ხელ

27

არესი

5:5

ხარები

14.20

ხელ

29

აკადემია

25:5

მგლები

14.30

ხელ

 

"ა"

I

II

III

IV

V

სხვ

ადგ

ხვამლი

+20

+15

+10

+25

+20

10

+90

1

კოლხი რაინდები

+10

+15

+15

+20

-20

8

+40

2

არესი

-5

+20

-15

-25

0

3

-25

5

აკადემია

+5

-15

-10

0

+20

5

0

3

ხარები

-10

-15

+15

0

0

4

-5

4

მგლები

-20

-20

-15

-20

-20

0

-85

6

"" ჯგუფი

#

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

მდნ

 

2

აია

5:5

თბილისი

12.00

ხელ

4

ლოკომოტივი

10:5

პონტო

12.10

ხელ

6

ლელო

15:0

ლეგიონი

12.20

ხელ

 

8

აია

5:0

პონტო

12.30

ხელ

10

ლოკომოტივი

10:0

ლეგიონი

12.40

ხელ

12

ლელო

10:5

თბილისი

12.50

ხელ

 

14

აია

20:0

ლეგიონი

13.00

ხელ

16

ლოკომოტივი

0:15

ლელო

13.10

ხელ

18

პონტო

0:15

თბილისი

13.30

ბუნ

 

20

აია

0:10

ლელო

13.40

ბუნ

22

ლოკომოტივი

15:0

თბილისი

13.50

ბუნ

24

ლეგიონი

0:15

პონტო

14.00

ბუნ

 

26

აია

5:10

ლოკომოტივი

14.10

ბუნ

28

ლელო

10:0

პონტო

14.20

ბუნ

30

ლეგიონი

0:15

თბილისი

14.30

ბუნ

 

"ბ"

I

II

III

IV

V

სხვ

ადგ

აია

0

+5

+20

-10

-5

5

+10

4

ლოკომოტივი

+5

+10

-15

+15

+5

8

+20

2

ლელო

+15

+5

+15

+10

+10

10

+55

1

ლეგიონი

-15

-10

-10

-15

-15

0

-65

6

პონტო

-5

-5

-15

+15

-10

2

-20

5

თბილისი

0

-5

+15

-15

+15

5

+10

3

 
შესვენება 14.50 – 16.00

II ეტაპი | პლეი’ოფი

1/2 ფინალი

 

31

არესი

5:15

ლეგიონი

16.00

ბუნ

32

პონტო

15:0

მგლები

16.10

ბუნ

33

აკადემია

15:10

აია

16.20

ბუნ

34

თბილისი

5:10

ხარები

16.30

ბუნ

35

ხვამლი

25:0

ლოკომოტივი

16.40

ბუნ

36

ლელო

15:10

კოლხი რაინდები

16.50

ბუნ

 

ფინალი

 

37

არესი

20:0

მგლები

17.00

ბუნ

38

ლეგიონი

0:10

პონტო

17.10

ბუნ

39

აია

15:10

თბილისი

17.20

ბუნ

40

აკადემია

20:0

ხარები

17.30

ბუნ

41

კოლხი რაინდები

10:5

ლოკომოტივი

17.40

ბუნ

42

ხვამლი

25:5

ლელო

17.50

ბუნ

           

#

საბოლოო კიბე

1

ხვამლი თბილისი

2

ლელო თბილისი

3

კოლხი რაინდები ფოთი

4

ლოკომოტივი თბილისი

5

აკადემია თბილისი

6

ხარები რუსთავი

7

აია ქუთაისი

8

თბილისი

9

პონტო ქობულეთი

10

ლეგიონი ხაშური

11

არესი ქუთაისი

12

მგლები სურამი

 

აღმოსავლეთი

კვი 27/05 | რუსთავი

I ეტაპი | ჯგუფები

#

ჯგ

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

მდნ

 

1

ხვამლი

25:10

ლელო’2

12.00

1

2

წიქარა

0:30

აკადემია

12.00

2

3

ლელო

20:0

გარდაბანი

12.10

1

4

იუნკ’ჩოხო

5:5

არმია

12.10

2

5

არმაზი

10:5

გორდა

12.20

1

6

ხულიგანა

10:20

ლოკომოტივი

12.20

2

7

თბილისი

20:0

ჯიქი

12.30

1

8

ხარები

20:5

ვეფხვები

12.30

2

 

9

ხვამლი

15:5

აკადემია

12.40

1

10

წიქარა

20:5

ლელო2

12.40

2

11

ლელო

15:5

არმია

12.50

1

12

იუნკ’ჩოხო

5:10

გარდაბანი

12.50

2

13

არმაზი

5:15

ლოკომოტივი

13.00

1

14

ხულიგანა

0:10

გორდა

13.00

2

15

თბილისი

10:5

ვეფხვები

13.10

1

16

ხარები

20:5

ჯიქი

13.10

2

 

17

აკადემია

10:0

ლელო2

13.20

1

18

ხვამლი

30:0

წიქარა

13.20

2

19

არმია

15:5

გარდაბანი

13.30

1

20

ლელო

25:0

იუნკ’ჩოხო

13.30

2

21

ლოკომოტივი

15:0

გორდა

13.40

1

22

არმაზი

5:5

ხულიგანა

13.40

2

23

ვეფხვები

10:10

ჯიქი

13.50

1

24

თბილისი

5:10

ხარები

13.50

2

             

"ა"

I

II

III

სხვ

ადგ

ხვამლი

+25

+10

+30

6

+70

1

წიქარა

-30

-30

+15

2

-45

3

აკადემია

-10

+30

+10

4

+30

2

ლელო’2

-25

-15

-10

0

-50

4

"ბ"

I

II

III

სხვ

ადგ

ლელო’1

+20

+10

+25

6

+55

1

იუნკ’ჩოხო

0

-5

-25

1

-30

4

არმია

0

-10

+10

3

0

2

გარდაბ

-20

+5

-10

2

-25

3

"დ"

I

II

III

სხვ

ადგ

თბილისი

+20

+5

-5

4

+20

2

ხარები

+15

+15

+5

6

+35

1

ვეფხვები

-15

-5

0

1

-20

3

ჯიქი

-20

-15

0

1

-35

4

"გ"

I

II

III

სხვ

ადგ

არმაზი

+5

-10

0

3

-5

2

ხულიგანა

0

-10

-10

1

-20

4

ლოკომოტ

+10

+10

+15

6

+35

1

გორდა

-5

+10

-15

2

-10

3

შესვენება 14.00 – 15.00

II ეტაპი | პლეი’ოფი

1/4 ფინალი

25

წიქარა

20:5

ჯიქი

15.00

1

26

გარდაბანი

10:5

ხულიგანა

15.10

2

27

გორდა

10:15

იუნკ/ჩოხოსნები

15.10

1

28

ვეფხვები

0:15

ლელო2

15.00

2

 

29

ხვამლი

15:5

თბილისი

15.20

1

30

ლელო

20:0

არმაზი

15.20

2

31

ლოკომოტივი

15:0

  არმია

15.30

1

32

ხარები

0:5

აკადემია

15.30

2

 

1/2 ფინალი

 

33

ჯიქი

10:20

ხულიგანა

15.40

2

34

გორდა

20:0

ვეფხვები

15.50

2

35

წიქარა

20:0

გარდაბანი

15.40

1

36

იუნკ/ჩოხოსნები

5:0

ლელო2

15.50

1

 

37

თბილისი

25:0

არმაზი

16.00

2

38

არმია

0:15

  ხარები

16.10

2

39

ხვამლი

15:5

ლელო1

16.00

1

40

ლოკომოტივი

15:0

აკადემია

16.10

1

 

ფინალი

 

41

ჯიქი

15:5

ვეფხვები

16.20

2

42

ხულიგანა

10:5

გორდა

16.20

1

 

43

გარდაბანი

15:10

ლელო2

16.30

2

44

წიქარა

10:5

იუნკ/ჩოხოსნები

16.30

1

 

45

არმაზი

15:5

არმია

16.40

2

46

თბილისი

5:10

ხარები

16.40

1

 

47

ლელო

10:5

აკადემია

16.50

1

48

ხვამლი

10:5

ლოკომოტივი

17.00

1

   

კიბე

1

ხვამლი თბილისი

2

ლოკომოტივი თბილისი

3

ლელო თბილისი

4

აკადემია თბილისი

5

ხარები რუსთავი

6

თბილისი

7

არმაზი მარნეული

8

არმია თბილისი

9

წიქარა თბილისი

10

იუნკ/ჩოხოსნები კიკეთი

11

გარდაბანი

12

ლელო2 თბილისი

13

ხულიგანა

14

გორდა გორი

15

ჯიქი გორი

16

ვეფხვები პატარძეული

 

დასავლეთი

კვი 27/05 | ქუთაისი

I ეტაპი | ჯგუფები

#

ჯგ

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

მდნ

 

1

აია

20:0

ხობი

12.00

1

2

ტაო

5:10

ტყიბული

12.00

2

3

ფოთი

10:0

ზუგდიდი

12.10

1

4

ლეგიონი

15:0

სენაკი

12.10

2

5

ბათუმი

5:0

ჭიათურა

12.20

1

6

სურამი

X

ოზურგეთი

12.20

2

7

ქობულეთი

5:0

ზესტაფონი

12.30

1

8

ვანი

5:15

არესი

12.30

2

 

9

აია

25:0

ტყიბული

12.40

1

10

ტაო

15:0

ხობი

12.40

2

11

ფოთი

25:0

სენაკი

12.50

1

12

ხაშური

5:5

ზუგდიდი

12.50

2

13

ბათუმი

X

ოზურგეთი

13.00

1

14

სურამი

10:5

ჭიათურა

13.00

2

15

ქობულეთი

0:0

არესი

13.10

1

16

ვანი

10:5

ზესტაფონი

13.10

2

 

17

ტყიბული

20:5

ხობი

13.20

1

18

აია

25:0

ტაო

13.20

2

19

სენაკი

0:15

ზუგდიდი

13.30

1

20

ფოთი

10:5

ხაშური

13.30

2

21

ოზურგეთი

X

ჭიათურა

13.40

1

22

ბათუმი

20:0

სურამი

13.40

2

23

არესი

15:0

ზესტაფონი

13.50

1

24

ქობულეთი

10:5

ვანი

13.50

2

             

"ა"

I

II

III

სხვ

ადგ

აია

+25

+25

+20

6

+70

1

ტაო

-25

-5

+15

2

+15

3

გელათი

-25

+5

+15

4

-5

2

ხობი

-20

-15

-15

0

-50

4

"ბ"

I

II

III

სხვ

ადგ

კოლხი რაინდები

+5

+25

+10

6

+40

1

ლეგიონი

-5

+15

0

3

+10

2

სენაკი

-25

-15

-15

0

-55

4

ზუგდიდი

-10

0

+15

3

+5

3

"დ"

I

II

III

სხვ

ადგ

პონტო

+5

0

+5

5

+10

2

ვანი

-5

-10

+5

2

-10

3

არესი

0

+10

+15

5

+25

1

ზესტაფონი

-5

-5

-15

0

-25

4

"გ"

I

II

III

სხვ

ადგ

ბათუმი

+20

X

+5

4

+25

1

მგლები

-20

X

+5

2

-15

2

ოზურგეთი

X

X

X

0

X

4

ჭიათურა

-5

X

-5

0

-10

3

შესვენება 14.00 – 15.00

II ეტაპი | პლეი’ოფი

1/4 ფინალი

25

ტაო

15:10

ზესტაფონი

15.00

1

26

ხობი

5:10

ვანი

15.10

2

27

ზუგდიდი

__:__

 

15.10

1

28

სენაკი

5:15

ჭიათურა

15.00

2

 

29

აია

15:5

პონტო

15.20

1

30

გელათი

0:20

არესი

15.20

2

31

კოლხი რაინდები

15:0

მგლები

15.30

1

32

ლეგიონი

10:5

ბათუმი

15.30

2

 

1/2 ფინალი

 

33

ზესტაფონი

25:0

ხობი

15.40

2

34

 

__:__

სენაკი

15.40

2

35

ტაო

15:5

ვანი

15.50

1

36

ზუგდიდი

10:5

ჭიათურა

15.50

1

 

37

პონტო

20:0

გელათი

16.00

2

38

მგლები

15:5

ბათუმი

16.10

2

39

აია

10:5

არესი

16.00

1

40

კოლხი რაინდები

10:5

ლეგიონი

16.10

1

 

ფინალი

 

41

33წ

__:__

ხობი

16.20

2

42

ვანი

10:5

ჭიათურა

16.20

1

 

43

ზესტაფონი

25:0

სენაკი

16.30

2

44

ტაო

0:20

ზუგდიდი

16.30

1

 

45

გელათი

5:10

ბათუმი

16.40

2

46

პონტო

15:5

მგლები

16.40

1

 

47

არესი

15:0

ლეგიონი

16.50

1

48

აია

15:10

კოლხი რაინდები

17.00

1

   

კიბე

1

აია ქუთაისი

2

კოლხი რაინდები ფოთი

3

არესი ქუთაისი

4

ლეგიონი ხაშური

5

პონტო ქობულეთი

6

მგლები სურამი

7

ბათუმი

8

გელათი ტყიბული

9

ზუგდიდი

10

ტაო ასპინძა

11

ზესტაფონი

12

სენაკი

13

ვანი

14

ჭიათურა 

15

ხობი

16

_

 

საქართველოს დრო
 
ტაბლო

ჩვენთვის დასრულებული შეჯიბრებები    არქივში

2019  |  18წ ევროპა

კალინინგრად (რუსეთი)   ოფიციოზი_EN
საქართველოს თარიღითა და დროით
 სთრიმი | ვიდეო 
  წკაპი ანგარიშზე 

საქართველო –

კვი

14/04

20.30

1/4   გერმანია  ოქმი

46:00

ოთხ

17/04

20.30

1/2   რუსეთი  ოქმი

64:10

შაბ

20/04

20.00

     ესპანეთი  ოქმი

20:10

2 x 35 წთ (შეს 5’)  |  26-დან თამაშობს 23  |  12 როტაციული შეცვლა
ფრეზე:  1) მეტი ლელო, 2) მეტი გარდასახვა, 3) შუთაუთი

ისტორია

დავიკავეთ I ადგილი !

2018-19  |  დიდი 10

წინასწარი ფინალი

კვი 05/05   ხარები არმაზი @ რუსთავი

დიდი ფინალი

კვი 12/05   ბათუმი ხარ | ამზ @ ბათუმი

პლეი’ოფის სქემა    მუხლი 2.3 | დ10 სრულად

ფრეზე:  0) 2 x 10 წთ; 1) მეტი ლელო, 2) ნაკლები წითელი,
3) ნაკლები სინბინი, 4) უკეთესი ადგილი ორ წრეში 
  მუხლი 2.4

ორი წრე

სხვ

    მ-წ *

$

ბათუმი  ბათუმი

66

+139

15-3

6

ხარები  რუსთავი

60

+73

13-4*1

6

ლოკომოტივი  თბ

55

+135

11-7

11

აია  ქუთაისი ^

42

-1

09-8*1

4

არმაზი  მარნეული

42

+77

08-9*1

8

ლელო სარასენს  თბ

37

-40

08-10

5

ჯიქი  გორი

36

-18

06-11*1

10

აკადემია  თბილისი

31

-138

06-10*2

3

ვეფხვები  პატარძეული

30

-94

04-12*2

10

არმია  თბილისი

28

-133

06-12

4

^ პირისპირ შედეგით  |  სტატ’მოწინავენი
ქულათა ტოლობა  |  ცოცხალი ოქმის სქოლიო

23-კაცა სამატჩო სიის ფორმა

2018-19  |  დუბლები

19-25/04   XIII ტური

2018-19  |  პირველი ლიგა

დასრულდა

დიდ 10-ში ავიდნენ
ყოჩები
და იუნკერები

2018-19  |  რეგიონული ლიგა

დასრულდა

10-გუნდა პირველ ლიგაში
ავიდნენ ყაზბეგი და დევები

2018-19  |  სამოყვარულო ლიგა

რაგბობს  სახალისოდ

2018-19  |  ჭაბუკთა ლიგები

"" [2000-01 დაბ]

04/05   ნახევარ’ფინალები

რვეული    მოწინავე  |  სანუგეშო

"" [2002-03 დაბ]

24-25/04  III ეტაპის ბოლო, VI ტური
ოთხეულები      I - VIII  |  IX - XVI
სანუგეშო ჯგუფები     დას  |  აღმ

შავი დაფა

ვის როდის უმთავრდება    სასჯელი

2018-19  |  ოვალის ამქარი

ყველა ლიგის ყველა [3382] მორაგბე [18/04]

კაცი [1392]  |  ჭაბ’ა [646]  |  ჭაბ’ბ [1344]

ყველა კლუბის საკონტაქტო ინფო

დ10

I

რეგ

კაც

"ა"

"ბ"

ჭაბ

სულ

დას

აღმ

დას

აღმ

10

8

6

6

30

16

16

20

52

82

განახლებული სრული სიები არ მიიღება!

მოთამაშეთა დასამატებლად შეავსეთ
და მეილზე გამოაგზავნეთ
მინი’ფორმა

შევსება-გამოგზავნის ინსტრუქცია

ამოსაშლელად ცხრილიდან გახსენით სია
და მოიწერეთ სტრიქონის ნომერი + გვარი

2019  |  20წ მსოფლიო

არგენტინა    სანტა’ფე, როსარიო

ისტორია ზოგადი | საქართველო ოდითგან | ალაფაზე

საქართველო

საქართველოს თარიღითა და დროით

სამ

04/06

20.00

სტფ

ახ.ზელანდია

0:0

შაბ

08/06

17.30

რსრ

სამხრ.აფრიკა

0:0

ოთხ

12/06

17.30

რსრ

შოტლანდია

0:0

#

სხვ

1

სფრ

0

=0

6

არგ

0

=0

7

უელ

0

=0

12

ფიჯ

0

=0

#

სხვ

2

ინგ

0

=0

5

ავს

0

=0

8

იტა

0

=0

11

ირლ

0

=0

#

სხვ

3

აფრ

0

=0

4

ზელ

0

=0

9

საქ

0

=0

10

შტლ

0

=0

პლეი’ოფი

ორ

17/06

.

.

ნახევარ’ფინალი

0:0

შაბ

22/06

.

.

ფინალი

0:0

2019  |  მსოფლიო თასი

საქართველო –

საქართველოს თარიღითა და დროით

ორ

23/09

14.15

ტოიოტა

უელსი

კვი

29/09

09.15

კუმაგაია

ურუგვაი

ხუთ 03/10

09.15

ოსაკა

ფიჯი

პარ

11/10

14.15

შიზუოკა

ავსტრალია

განრიგი    სრული  |  ჩვენი ჯგუფისა

იაპონია  |  პარ 20/09 - შაბ 2/11

ირლ ზელ ინგ ავს
შტლ აფრ სფრ უელ
იაპ იტა არგ საქ
რუს ნამ  აშშ   ფიჯ 
სამ კან  ტონ  ურუ

2018-19  |  ესები

გამარტივებული და დამოკლებული

წიგნების განაწილება და გატანა

შეცვლა და უსაფრთხოება

შეცვლის ბარათი

თაიბრეიქი

კაცთა | ჭაბუკთა ოქმის ბლანკი
მისი შევსების
ინსტრუქცია

მეთვალყურის დებულება და
დიდი 10-ის პატაკის ბლანკი

სახელმძღვანელო

"მსოფლიო რაგბის" მეორე დონე

72 გვერდი – ამობეჭდეთ "5" ზომის წიგნად!

ლექსიკონი

ნულოვანი ვერსია + დამატებითი საკითხავი

ჩვენთვის დასრულებული შეჯიბრებები    არქივში

 

მსოფლიო თასი 2015
 
ევროპის ერთა თასი
 
ვიდეო გალერეა
 
სარაგაბო ბაზები
 
სად მივაბაროთ ბიჭი
 
ლეგიონერები
 
 
 
keep rugby clean
 
 
referee
 
არქივი

 

 

 

რაგბი თივი

 

 

 
რადიო პალიტრა

 

 

 

ლელო