2018 * ჭაბუკთა „ა“ ლიგის 7-კაცა

დებულება

ფინალი

პარ 8/06 | გორი

I ეტაპი | ჯგუფები

#

ჯგ

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

მდნ

 

1

ხვამლი

21:26

ლეგიონი

12.00

ბუნ

2

აია

43:0

სამთა

12.00

ხელ

3

არმაზი

19:7

ხარები

12.22

ბუნ

4

ბათუმი

0:22

ლოკ’ხულ

12.22

ხელ

 

5

ლელო

42:7

ლეგიონი

12.44

ბუნ

6

სათაფლია

12:0

სამთა

12.44

ხელ

7

არესი

21:40

ხარები

13.06

ბუნ

8

აკადემია

35:7

ლოკ’ხულ

13.06

ხელ

 

9

ხვამლი

5:17

ლელო

13.28

ხელ

10

აია

33:10

სათაფლია

13.28

ბუნ

11

არმაზი

38:5

არესი

13.50

ხელ

12

ბათუმი

7:40

აკადემია

13.50

ბუნ

 

"ა"

I

II

სხვ

ადგ

ხვამლი #1

-12

-5

0

-17

3

ლელო #8

+35

+12

4

+47

1

ლეგიონი #9

+5

-35

2

-30

2

"ბ"

I

II

სხვ

ადგ

აია #2

+43

+23

4

+66

1

სათაფლია #7

-23

+14

2

-9

2

სამთა #10

-43

-14

0

-57

3

"დ"

I

II

სხვ

ადგ

ბათუმი #4

-33

-22

0

-55

3

აკადემია #5

+33

+28

4

+61

1

ლოკ’ხულ #12

+22

-28

2

-6

2

"გ"

I

II

სხვ

ადგ

არმაზი #3

+12

+33

4

+35

1

არესი #6

-33

-19

0

-52

3

ხარები #11

-12

+19

2

+7

2

 

#

რეიტინგი I ეტაპის შედეგად

1

აია

2

აკადემია

3

ლელო

4

არმაზი

5

ხარები

6

ლოკ'ხულ

7

სათაფლია

8

ლეგიონი

9

ხვამლი

10

არესი

11

ბათუმი

12

სამთა

შესვენება 14.10 – 15.30

II ეტაპი | პლეი’ოფი
 

#

ეტაპი

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

მდნ

 

13

ფიალა

ხვამლი

33:0

სამთა

15.30

ხელ

14

არესი

21:5

ბათუმი

15.30

ბუნ

15

სინი

ხარები

17:5

ლეგიონი

15.52

ხელ

16

ლოკ'ხულ

14:35

სათაფლია

16.14

ხელ

17

თასი

აია

36:0

არმაზი

15.52

ბუნ

18

აკადემია

7:12

ლელო

16.14

ბუნ

 

19

11-12

სამთა

34:10

ბათუმი

16.36

ხელ

20

9-10

ხვამლი

47:0

არესი

16.36

ბუნ

21

7-8

ლეგიონი

17:26

ლოკ'ხულ

16.58

ხელ

22

5-6

ხარები

22:5

სათაფლია

16.58

ბუნ

23

3-4

აკადემია

24:19

არმაზი

17.20

ბუნ

24

1-2

აია

5:21

ლელო

17.42

ბუნ

             

#

საბოლოო კიბე

1

ლელო სარასენსი თბილისი

2

აია ქუთაისი

3

აკადემია თბილისი

4

არმაზი თბილისი

5

ხარები რუსთავი

6

სათაფლია ქუთაისი

7

ლოკ'ხულ თბილისი

8

  ლეგიონი ხაშური

9

ხვამლი თბილისი

10

არესი ქუთაისი

11

სამთა თბილისი

12

ბათუმი

 

აღმოსავლეთი

შაბ 26/05 | რუსთავი

I ეტაპი | ჯგუფები

#

ჯგ

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

მდნ

 

1

ლელო

36:0

არმია

11.00

ბუნ

2

სამთა

19:24

არმაზი

11.20

ხელ

3

ლოკ’ხულ

5:33

ხვამლი

11.40

ბუნ

 

4

აკადემია

19:14

არმია

12.00

ხელ

5

ჯიქ’წიქ

5:31

არმაზი

12.20

ბუნ

6

ხარები

14:31

ხვამლი

12.40

ხელ

 

7

ლელო

14:17

აკადემია

13.00

ბუნ

8

სამთა

29:7

ჯიქ’წიქ

13.20

ხელ

9

ლოკ’ხულ

19:21

ხარები

13.40

ბუნ

             

"ა"

I

II

სხვ

ადგ

ლელო

+36

-3

2

+33

2

აკადემია

+3

+5

4

+8

1

არმია

-36

-5

0

-41

3

"ბ"

I

II

სხვ

ადგ

სამთა

-5

+22

2

+17

2

ჯიქ’წიქ

-22

-26

0

-48

0

არმაზი

+5

+26

4

+31

4

"გ"

I

II

სხვ

ადგ

ლოკ’ხულ

-28

-2

0

-30

3

ხარები

+2

-17

2

-15

2

ხვამლი

+28

+17

4

+45

1

შესვენება 14.00 – 15.00

II ეტაპი | კლასიფიკაცია
 

#

ჯგ

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

მდნ

 
10

არმია

26:12

ჯიქ’წიქ

15.00

ბუნ

11

ლელო

28:10

სამთა

15.20

ხელ

12

აკადემია

5:28

არმაზი

15.40

ბუნ

 
13

ჯიქ’წიქ

7:43

ლოკ’ხულ

16.00

ხელ

14

სამთა

26:12

ხარები

16.20

ბუნ

15

არმაზი

19:26

ხვამლი

16.40

ხელ

 
16

ლოკ’ხულ

24:7

არმია

17.00

ბუნ

17

ლელო

17:24

ხარები

17.20

ხელ

18

ხვამლი

24:5

აკადემია

17.40

ბუნ

             

"დ"

I

II

სხვ

ადგ

არმია

+14

-17

2

-3

2

ჯიქი/წიქარა

-14

-36

0

-50

3

ლოკ’ხულ

+17

+36

4

+53

1

"ე"

I

II

სხვ

ადგ

ლელო

+18

-7

2

+11

1

ხარები

-14

+7

2

-7

3

სამთა

-18

+14

2

-4

2

"ვ"

I

II

სხვ

ადგ

აკადემია

-23

-19

0

-42

3

არმაზი

+23

-7

2

+16

2

ხვამლი

+7

+19

4

+26

1

   
   

კიბე

1

ხვამლი

2

არმაზი

3

აკადემია

4

ლელო

5

სამთა

6

ხარები

7

ლოკომოტივი ხულიგანა

8

არმია

9

ჯიქი წიქარა

 

დასავლეთი

პარ 25/05 | ქუთაისი

I ეტაპი | ჯგუფები

#

ჯგ

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

 

1

აია

28:0

სათაფლია

11.00

2

ქობულეთი

19:31

ქუთათურები

11.20

3

ლეგიონი

31:0

არესი

11.40

4

ბათუმი

43:0

სენაკი

12.00

 

5

აია

33:7

ქუთათურები

12.20

6

ქობულეთი

7:29

სათაფლია

12.40

7

ლეგიონი

40:0

სენაკი

13.00

8

ბათუმი

24:0

არესი

13.20

 
შესვენება 13.40 14.40
 

9

სათაფლია

17:7

ქუთათურები

14.40

10

აია

57:0

ქობულეთი

15.00

11

არესი

12:5

სენაკი

15.20

12

ლეგიონი

7:19

ბათუმი

15.40

           

"ა"

I

II

III

სხვ

ადგ

აია

+57

+26

+28

6

+111

1

ქობულეთი

-57

-12

-22

0

-81

3

ქუთათურები

-26

+12

-10

2

-24

4

სათაფლია

-28

+22

+10

4

+4

2

"ბ"

I

II

III

სხვ

ადგ

ლეგიონი

+31

+40

-12

4

+59

2

ბათუმი

+43

+24

+12

6

+79

1

სენაკი

-7

-40

-43

0

-90

4

არესი

+7

-24

-31

2

-48

3

II ეტაპი | ფინალები
 

#

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

 
13

ქობულეთი

24:10

სენაკი

16.20

14

ქუთათურები

17:20

არესი

16.40

15

სათაფლია

31:5

ლეგიონი

17.00

16

აია

40:0

ბათუმი

17.20

         
   

კიბე

1

აია ქუთაისი

2

ბათუმი

3

სათაფლია ქუთაისი

4

ლეგიონი ხაშური

5

არესი ქუთაისი

6

ქუთათურები ქუთაისი

7

ქობულეთი

8

სენაკი

 

საქართველოს დრო
 

ტაბლო

ჩვენთვის დასრულებული შეჯიბრებები    არქივი

2019  |  20წ მსოფლიო

ოფიციოზი    განრიგი  |  სიები + ოქმები

არგენტინა   სანტა’ფე  |  როსარიო (ორი სტადიონი)

ისტორია ზოგადი   |   საქართველო ოდითგან  |  ალაფაზე

საქართველო

საქართველოს თარიღითა და დროით

სამ

04/06

20.00

სტფ

ახ.ზელანდია

13:45$

შაბ

08/06

17.30

რს1

სამხრ.აფრიკა

20:48$

ოთხ

12/06

17.30

რს1

შოტლანდია

17:12$

#

სხვ

2

არგ^

11

+43

4

სფრ

11

+14

8

უელ

9

+2

12

ფიჯ

1

-59

#

სხვ

3

ავს

11

+29

6

ირლ

10

+12

7

ინგ

9

+8

11

იტა

1

-49

#

სხვ

1

აფრ

14

+60

5

ზელ

10

+43

9

საქ

4

-55

10

შტლ

2

-48

I - IV ^ პირისპირ შედეგით V - VIII

პლეი’ოფი  IX-XII

ორ

17/06

20.00

რს2

ფიჯი

0:0

შაბ

22/06

.

რს2

შტლ | იტა

0:0

2020  |  რაგბი ევროპა

საქართველო –

საქართველოს თარიღითა და დროით

15/06  გერმანიამ 32:37 წააგო პორტუგალიასთან და გავარდა

.

08/02

.

შინ

რუმინეთი

0:0

.

15/02

.

გარეთ

ესპანეთი

0:0

.

29/02

.

შინ

ბელგია

0:0

.

07/03

.

გარეთ

პორტუგალია

0:0

.

15/03

.

შინ

რუსეთი

0:0

ბალანსი  |  ჩემპიონები და სლემოსნები  |  წინა სეზონი

1989 - 2018    218 ტესტი  |   262 ბორჯღალოსანი   |  სრულად

2019  |  ევროპის შვიდკაცა

გრან პრი   I ეტაპი   მოსკოვი (რუს)

საქართველოს დროით   სთრიმი

საქართველო -

22/06

__.__

რუსეთი

0:0

 

__.__

ინგლისი

0:0

 

__.__

ესპანეთი

0:0

ცხრილები ახლდება ტურის ბოლოს:  ^ პირადით, * ფრე

#

მ-წ

სხვ

1

ირლ

0-0

=0

2

სფრ

0-0

=0

7

იტა

0-0

=0

12

რუმ

0-0

=0

#

მ-წ

სხვ

ბ1

გერ

0-0

=0

ბ2

პორ

0-0

=0

8

უელ

0-0

=0

11

პოლ

0-0

=0

#

მ-წ

სხვ

გ1

რუს

0-0

=0

გ2

ინგ

0-0

=0

9

ესპ

0-0

=0

10

საქ

0-0

=0

რიო’ული პლეი’ოფი:  ((ა1 - 8) - (ბ2 - გ2)) - ((ბ1 - 7) - (გ1 - ა2))

23/06

__.__

_  (1/4 ფ)

0:0

.

__.__

_  (1/2 ფ)

0:0

.

__.__

_  (ფინალი)

0:0

მოწინავე ცხრეული [უელსის გარეშე]
გადის 2020 წლის ტოკიოს ოლიმპიადის
12-გუნდა შესარჩევში  |  13-14/07 კოლომიე (სფრ)

2019-20  |  დიდი 10

13/09 – 17/05  |  განრიგი

1

ბათუმი  ბათუმი

2

ხარები  რუსთავი

3

არმაზი  მარნეული

4

ლოკომოტივი  თბილისი

5

აია  ქუთაისი

6

ლელო სარასენს  თბილისი

7

ჯიქი  გორი

8

აკადემია  თბილისი

9

ყოჩები  ბოლნისი

10

იუნკერები  კიკეთი

ქულათა ტოლობა  |  ოქმის სქოლიო  |  წინა სეზონი

ყველა პრიზიორი და ფინალი  [1990-2019]

2019  |  თასის’წინა მოთელვა

საქართველო –

საქართველოს თარიღითა და დროით

სამ

27/08

19.15

ვაკე, მესხი

რუსეთი

შაბ

31/08

20.00

დინამო

შოტლანდია

პარ 06/09

22.30

მარიფილდ

შოტლანდია

2019  |  მსოფლიო თასი

საქართველო –

საქართველოს თარიღითა და დროით

ორ

23/09

14.15

ტოიოტა

უელსი

კვი

29/09

09.15

კუმაგაია

ურუგვაი

ხუთ 03/10

09.15

ოსაკა

ფიჯი

პარ

11/10

14.15

შიზუოკა

ავსტრალია

განრიგი    სრული | ჩვენი ჯგუფი |  პოსტერი 

იაპონია  |  პარ 20/09 - შაბ 2/11

ირლ ზელ ინგ ავს
შტლ აფრ სფრ უელ
იაპ იტა არგ საქ
რუს ნამ  აშშ   ფიჯ 
სამ კან  ტონ  ურუ

2018-19  |  ოვალის ამქარი

ყველა ლიგის ყველა [3382] მორაგბე [28/05]

კაცი [1392]  |  ჭაბ’ა [646]  |  ჭაბ’ბ [1344]

ყველა კლუბის საკონტაქტო ინფო

დ10

I

რეგ

კაც

"ა"

"ბ"

ჭაბ

სულ

დას

აღმ

დას

აღმ

10

8

6

6

30

16

16

20

52

82

განახლებული სრული სიები არ მიიღება!

მოთამაშეთა დასამატებლად შეავსეთ
და მეილზე გამოაგზავნეთ
მინი’ფორმა

შევსება-გამოგზავნის ინსტრუქცია

ამოსაშლელად ცხრილიდან გახსენით სია
და მოიწერეთ სტრიქონის ნომერი + გვარი

2018-19  |  დუბლები

დასრულდა

აიამ ყველა თამაში მოიგო

2018-19  |  პირველი ლიგა

დასრულდა

დიდ 10-ში ავიდნენ
ყოჩები
და იუნკერები

2018-19  |  რეგიონული ლიგა

დასრულდა

10-გუნდა პირველ ლიგაში
ავიდნენ ყაზბეგი და დევები

2018-19  |  ჭაბუკთა ლიგები

"" [2000-01 დაბ]

დასრულდა

1

ლელო  თბილისი

2

აია  ქუთაისი

3

ხარები  რუსთავი

რვეული    მოწინავე  |  სანუგეშო

"" [2002-03 დაბ]

დასრულდა

1

ლელო  თბილისი

2

ხვამლი 1  თბილისი

3

არმაზი  მარნეული

ოთხეულები      I - VIII  |  IX - XVI
სანუგეშო      დას  |  აღმ

ყველა პრიზიორი  [2000-2019]

შავი დაფა

ვის როდის უმთავრდება    სასჯელი

2018-19  |  ესები

გამარტივებული და დამოკლებული

წიგნების განაწილება და გატანა

შეცვლა და უსაფრთხოება

შეცვლის ბარათი

თაიბრეიქი

კაცთა | ჭაბუკთა ოქმის ბლანკი
მისი შევსების
ინსტრუქცია

მეთვალყურის დებულება და
დიდი 10-ის პატაკის ბლანკი

23-კაცა სამატჩო სიის ფორმა

სახელმძღვანელო

"მსოფლიო რაგბის" მეორე დონე

72 გვერდი – ამობეჭდეთ "5" ზომის წიგნად!

ლექსიკონი

ნულოვანი ვერსია + დამატებითი საკითხავი

ჩვენთვის დასრულებული შეჯიბრებები    არქივი

 

მსოფლიო თასი 2015
 
ევროპის ერთა თასი
 
ვიდეო გალერეა
 
სარაგაბო ბაზები
 
სად მივაბაროთ ბიჭი
 
ლეგიონერები
 
 
 
keep rugby clean
 
 
referee
 
არქივი

 

 

 

რაგბი თივი

 

 

 
რადიო პალიტრა

 

 

 

ლელო