2018 * ჭაბუკთა „ა“ ლიგის 7-კაცა

დებულება

ფინალი

პარ 8/06 | გორი

I ეტაპი | ჯგუფები

#

ჯგ

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

მდნ

 

1

ხვამლი

21:26

ლეგიონი

12.00

ბუნ

2

აია

43:0

სამთა

12.00

ხელ

3

არმაზი

19:7

ხარები

12.22

ბუნ

4

ბათუმი

0:22

ლოკ’ხულ

12.22

ხელ

 

5

ლელო

42:7

ლეგიონი

12.44

ბუნ

6

სათაფლია

12:0

სამთა

12.44

ხელ

7

არესი

21:40

ხარები

13.06

ბუნ

8

აკადემია

35:7

ლოკ’ხულ

13.06

ხელ

 

9

ხვამლი

5:17

ლელო

13.28

ხელ

10

აია

33:10

სათაფლია

13.28

ბუნ

11

არმაზი

38:5

არესი

13.50

ხელ

12

ბათუმი

7:40

აკადემია

13.50

ბუნ

 

"ა"

I

II

სხვ

ადგ

ხვამლი #1

-12

-5

0

-17

3

ლელო #8

+35

+12

4

+47

1

ლეგიონი #9

+5

-35

2

-30

2

"ბ"

I

II

სხვ

ადგ

აია #2

+43

+23

4

+66

1

სათაფლია #7

-23

+14

2

-9

2

სამთა #10

-43

-14

0

-57

3

"დ"

I

II

სხვ

ადგ

ბათუმი #4

-33

-22

0

-55

3

აკადემია #5

+33

+28

4

+61

1

ლოკ’ხულ #12

+22

-28

2

-6

2

"გ"

I

II

სხვ

ადგ

არმაზი #3

+12

+33

4

+35

1

არესი #6

-33

-19

0

-52

3

ხარები #11

-12

+19

2

+7

2

 

#

რეიტინგი I ეტაპის შედეგად

1

აია

2

აკადემია

3

ლელო

4

არმაზი

5

ხარები

6

ლოკ'ხულ

7

სათაფლია

8

ლეგიონი

9

ხვამლი

10

არესი

11

ბათუმი

12

სამთა

შესვენება 14.10 – 15.30

II ეტაპი | პლეი’ოფი
 

#

ეტაპი

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

მდნ

 

13

ფიალა

ხვამლი

33:0

სამთა

15.30

ხელ

14

არესი

21:5

ბათუმი

15.30

ბუნ

15

სინი

ხარები

17:5

ლეგიონი

15.52

ხელ

16

ლოკ'ხულ

14:35

სათაფლია

16.14

ხელ

17

თასი

აია

36:0

არმაზი

15.52

ბუნ

18

აკადემია

7:12

ლელო

16.14

ბუნ

 

19

11-12

სამთა

34:10

ბათუმი

16.36

ხელ

20

9-10

ხვამლი

47:0

არესი

16.36

ბუნ

21

7-8

ლეგიონი

17:26

ლოკ'ხულ

16.58

ხელ

22

5-6

ხარები

22:5

სათაფლია

16.58

ბუნ

23

3-4

აკადემია

24:19

არმაზი

17.20

ბუნ

24

1-2

აია

5:21

ლელო

17.42

ბუნ

             

#

საბოლოო კიბე

1

ლელო სარასენსი თბილისი

2

აია ქუთაისი

3

აკადემია თბილისი

4

არმაზი თბილისი

5

ხარები რუსთავი

6

სათაფლია ქუთაისი

7

ლოკ'ხულ თბილისი

8

  ლეგიონი ხაშური

9

ხვამლი თბილისი

10

არესი ქუთაისი

11

სამთა თბილისი

12

ბათუმი

 

აღმოსავლეთი

შაბ 26/05 | რუსთავი

I ეტაპი | ჯგუფები

#

ჯგ

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

მდნ

 

1

ლელო

36:0

არმია

11.00

ბუნ

2

სამთა

19:24

არმაზი

11.20

ხელ

3

ლოკ’ხულ

5:33

ხვამლი

11.40

ბუნ

 

4

აკადემია

19:14

არმია

12.00

ხელ

5

ჯიქ’წიქ

5:31

არმაზი

12.20

ბუნ

6

ხარები

14:31

ხვამლი

12.40

ხელ

 

7

ლელო

14:17

აკადემია

13.00

ბუნ

8

სამთა

29:7

ჯიქ’წიქ

13.20

ხელ

9

ლოკ’ხულ

19:21

ხარები

13.40

ბუნ

             

"ა"

I

II

სხვ

ადგ

ლელო

+36

-3

2

+33

2

აკადემია

+3

+5

4

+8

1

არმია

-36

-5

0

-41

3

"ბ"

I

II

სხვ

ადგ

სამთა

-5

+22

2

+17

2

ჯიქ’წიქ

-22

-26

0

-48

0

არმაზი

+5

+26

4

+31

4

"გ"

I

II

სხვ

ადგ

ლოკ’ხულ

-28

-2

0

-30

3

ხარები

+2

-17

2

-15

2

ხვამლი

+28

+17

4

+45

1

შესვენება 14.00 – 15.00

II ეტაპი | კლასიფიკაცია
 

#

ჯგ

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

მდნ

 
10

არმია

26:12

ჯიქ’წიქ

15.00

ბუნ

11

ლელო

28:10

სამთა

15.20

ხელ

12

აკადემია

5:28

არმაზი

15.40

ბუნ

 
13

ჯიქ’წიქ

7:43

ლოკ’ხულ

16.00

ხელ

14

სამთა

26:12

ხარები

16.20

ბუნ

15

არმაზი

19:26

ხვამლი

16.40

ხელ

 
16

ლოკ’ხულ

24:7

არმია

17.00

ბუნ

17

ლელო

17:24

ხარები

17.20

ხელ

18

ხვამლი

24:5

აკადემია

17.40

ბუნ

             

"დ"

I

II

სხვ

ადგ

არმია

+14

-17

2

-3

2

ჯიქი/წიქარა

-14

-36

0

-50

3

ლოკ’ხულ

+17

+36

4

+53

1

"ე"

I

II

სხვ

ადგ

ლელო

+18

-7

2

+11

1

ხარები

-14

+7

2

-7

3

სამთა

-18

+14

2

-4

2

"ვ"

I

II

სხვ

ადგ

აკადემია

-23

-19

0

-42

3

არმაზი

+23

-7

2

+16

2

ხვამლი

+7

+19

4

+26

1

   
   

კიბე

1

ხვამლი

2

არმაზი

3

აკადემია

4

ლელო

5

სამთა

6

ხარები

7

ლოკომოტივი ხულიგანა

8

არმია

9

ჯიქი წიქარა

 

დასავლეთი

პარ 25/05 | ქუთაისი

I ეტაპი | ჯგუფები

#

ჯგ

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

 

1

აია

28:0

სათაფლია

11.00

2

ქობულეთი

19:31

ქუთათურები

11.20

3

ლეგიონი

31:0

არესი

11.40

4

ბათუმი

43:0

სენაკი

12.00

 

5

აია

33:7

ქუთათურები

12.20

6

ქობულეთი

7:29

სათაფლია

12.40

7

ლეგიონი

40:0

სენაკი

13.00

8

ბათუმი

24:0

არესი

13.20

 
შესვენება 13.40 14.40
 

9

სათაფლია

17:7

ქუთათურები

14.40

10

აია

57:0

ქობულეთი

15.00

11

არესი

12:5

სენაკი

15.20

12

ლეგიონი

7:19

ბათუმი

15.40

           

"ა"

I

II

III

სხვ

ადგ

აია

+57

+26

+28

6

+111

1

ქობულეთი

-57

-12

-22

0

-81

3

ქუთათურები

-26

+12

-10

2

-24

4

სათაფლია

-28

+22

+10

4

+4

2

"ბ"

I

II

III

სხვ

ადგ

ლეგიონი

+31

+40

-12

4

+59

2

ბათუმი

+43

+24

+12

6

+79

1

სენაკი

-7

-40

-43

0

-90

4

არესი

+7

-24

-31

2

-48

3

II ეტაპი | ფინალები
 

#

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

 
13

ქობულეთი

24:10

სენაკი

16.20

14

ქუთათურები

17:20

არესი

16.40

15

სათაფლია

31:5

ლეგიონი

17.00

16

აია

40:0

ბათუმი

17.20

         
   

კიბე

1

აია ქუთაისი

2

ბათუმი

3

სათაფლია ქუთაისი

4

ლეგიონი ხაშური

5

არესი ქუთაისი

6

ქუთათურები ქუთაისი

7

ქობულეთი

8

სენაკი

 

საქართველოს დრო
 
ტაბლო

ჩვენთვის დასრულებული შეჯიბრებები    არქივში

2019  |  18წ ევროპა

კალინინგრად (რუსეთი)   ოფიციოზი_EN
საქართველოს თარიღითა და დროით
 სთრიმი | ვიდეო 
  წკაპი ანგარიშზე 

საქართველო –

კვი

14/04

20.30

1/4   გერმანია  ოქმი

46:00

ოთხ

17/04

20.30

1/2   რუსეთი  ოქმი

64:10

შაბ

20/04

20.00

     ესპანეთი  ოქმი

20:10

2 x 35 წთ (შეს 5’)  |  26-დან თამაშობს 23  |  12 როტაციული შეცვლა
ფრეზე:  1) მეტი ლელო, 2) მეტი გარდასახვა, 3) შუთაუთი

ისტორია

დავიკავეთ I ადგილი !

2018-19  |  დიდი 10

წინასწარი ფინალი

კვი 05/05   ხარები არმაზი @ რუსთავი 16.00

დიდი ფინალი

კვი 12/05   ბათუმი ხარ | ამზ @ ბათუმი 18.00

პლეი’ოფის სქემა    მუხლი 2.3 | დ10 სრულად

ფრეზე:  0) 2 x 10 წთ; 1) მეტი ლელო, 2) ნაკლები წითელი,
3) ნაკლები სინბინი, 4) უკეთესი ადგილი ორ წრეში 
  მუხლი 2.4

ორი წრე

სხვ

    მ-წ *

$

ბათუმი  ბათუმი

66

+139

15-3

6

ხარები  რუსთავი

60

+73

13-4*1

6

ლოკომოტივი  თბ

55

+135

11-7

11

აია  ქუთაისი ^

42

-1

09-8*1

4

არმაზი  მარნეული

42

+77

08-9*1

8

ლელო სარასენს  თბ

37

-40

08-10

5

ჯიქი  გორი

36

-18

06-11*1

10

აკადემია  თბილისი

31

-138

06-10*2

3

ვეფხვები  პატარძეული

30

-94

04-12*2

10

არმია  თბილისი

28

-133

06-12

4

^ პირისპირ შედეგით  |  სტატ’მოწინავენი
ქულათა ტოლობა  |  ცოცხალი ოქმის სქოლიო

23-კაცა სამატჩო სიის ფორმა

2018-19  |  დუბლები

19-25/04   XIII ტური

2018-19  |  პირველი ლიგა

დასრულდა

დიდ 10-ში ავიდნენ
ყოჩები
და იუნკერები

2018-19  |  რეგიონული ლიგა

დასრულდა

10-გუნდა პირველ ლიგაში
ავიდნენ ყაზბეგი და დევები

2018-19  |  სამოყვარულო ლიგა

რაგბობს  სახალისოდ

2018-19  |  ჭაბუკთა ლიგები

"" [2000-01 დაბ]

04/05   ნახევარ’ფინალები

რვეული    მოწინავე  |  სანუგეშო

"" [2002-03 დაბ]

24-25/04  III ეტაპის ბოლო, VI ტური
ოთხეულები      I - VIII  |  IX - XVI
სანუგეშო ჯგუფები     დას  |  აღმ

შავი დაფა

ვის როდის უმთავრდება    სასჯელი

2018-19  |  ოვალის ამქარი

ყველა ლიგის ყველა [3382] მორაგბე [18/04]

კაცი [1392]  |  ჭაბ’ა [646]  |  ჭაბ’ბ [1344]

ყველა კლუბის საკონტაქტო ინფო

დ10

I

რეგ

კაც

"ა"

"ბ"

ჭაბ

სულ

დას

აღმ

დას

აღმ

10

8

6

6

30

16

16

20

52

82

განახლებული სრული სიები არ მიიღება!

მოთამაშეთა დასამატებლად შეავსეთ
და მეილზე გამოაგზავნეთ
მინი’ფორმა

შევსება-გამოგზავნის ინსტრუქცია

ამოსაშლელად ცხრილიდან გახსენით სია
და მოიწერეთ სტრიქონის ნომერი + გვარი

2019  |  20წ მსოფლიო

არგენტინა    სანტა’ფე, როსარიო

ისტორია ზოგადი | საქართველო ოდითგან | ალაფაზე

საქართველო

საქართველოს თარიღითა და დროით

სამ

04/06

20.00

სტფ

ახ.ზელანდია

0:0

შაბ

08/06

17.30

რსრ

სამხრ.აფრიკა

0:0

ოთხ

12/06

17.30

რსრ

შოტლანდია

0:0

#

სხვ

1

სფრ

0

=0

6

არგ

0

=0

7

უელ

0

=0

12

ფიჯ

0

=0

#

სხვ

2

ინგ

0

=0

5

ავს

0

=0

8

იტა

0

=0

11

ირლ

0

=0

#

სხვ

3

აფრ

0

=0

4

ზელ

0

=0

9

საქ

0

=0

10

შტლ

0

=0

პლეი’ოფი

ორ

17/06

.

.

ნახევარ’ფინალი

0:0

შაბ

22/06

.

.

ფინალი

0:0

2019  |  მსოფლიო თასი

საქართველო –

საქართველოს თარიღითა და დროით

ორ

23/09

14.15

ტოიოტა

უელსი

კვი

29/09

09.15

კუმაგაია

ურუგვაი

ხუთ 03/10

09.15

ოსაკა

ფიჯი

პარ

11/10

14.15

შიზუოკა

ავსტრალია

განრიგი    სრული  |  ჩვენი ჯგუფისა

იაპონია  |  პარ 20/09 - შაბ 2/11

ირლ ზელ ინგ ავს
შტლ აფრ სფრ უელ
იაპ იტა არგ საქ
რუს ნამ  აშშ   ფიჯ 
სამ კან  ტონ  ურუ

2018-19  |  ესები

გამარტივებული და დამოკლებული

წიგნების განაწილება და გატანა

შეცვლა და უსაფრთხოება

შეცვლის ბარათი

თაიბრეიქი

კაცთა | ჭაბუკთა ოქმის ბლანკი
მისი შევსების
ინსტრუქცია

მეთვალყურის დებულება და
დიდი 10-ის პატაკის ბლანკი

სახელმძღვანელო

"მსოფლიო რაგბის" მეორე დონე

72 გვერდი – ამობეჭდეთ "5" ზომის წიგნად!

ლექსიკონი

ნულოვანი ვერსია + დამატებითი საკითხავი

ჩვენთვის დასრულებული შეჯიბრებები    არქივში

 

მსოფლიო თასი 2015
 
ევროპის ერთა თასი
 
ვიდეო გალერეა
 
სარაგაბო ბაზები
 
სად მივაბაროთ ბიჭი
 
ლეგიონერები
 
 
 
keep rugby clean
 
 
referee
 
არქივი

 

 

 

რაგბი თივი

 

 

 
რადიო პალიტრა

 

 

 

ლელო