2018 * ჭაბუკთა „ა“ ლიგის 7-კაცა

დებულება

ფინალი

პარ 8/06 | გორი

I ეტაპი | ჯგუფები

#

ჯგ

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

მდნ

 

1

ხვამლი

21:26

ლეგიონი

12.00

ბუნ

2

აია

43:0

სამთა

12.00

ხელ

3

არმაზი

19:7

ხარები

12.22

ბუნ

4

ბათუმი

0:22

ლოკ’ხულ

12.22

ხელ

 

5

ლელო

42:7

ლეგიონი

12.44

ბუნ

6

სათაფლია

12:0

სამთა

12.44

ხელ

7

არესი

21:40

ხარები

13.06

ბუნ

8

აკადემია

35:7

ლოკ’ხულ

13.06

ხელ

 

9

ხვამლი

5:17

ლელო

13.28

ხელ

10

აია

33:10

სათაფლია

13.28

ბუნ

11

არმაზი

38:5

არესი

13.50

ხელ

12

ბათუმი

7:40

აკადემია

13.50

ბუნ

 

"ა"

I

II

სხვ

ადგ

ხვამლი #1

-12

-5

0

-17

3

ლელო #8

+35

+12

4

+47

1

ლეგიონი #9

+5

-35

2

-30

2

"ბ"

I

II

სხვ

ადგ

აია #2

+43

+23

4

+66

1

სათაფლია #7

-23

+14

2

-9

2

სამთა #10

-43

-14

0

-57

3

"დ"

I

II

სხვ

ადგ

ბათუმი #4

-33

-22

0

-55

3

აკადემია #5

+33

+28

4

+61

1

ლოკ’ხულ #12

+22

-28

2

-6

2

"გ"

I

II

სხვ

ადგ

არმაზი #3

+12

+33

4

+35

1

არესი #6

-33

-19

0

-52

3

ხარები #11

-12

+19

2

+7

2

 

#

რეიტინგი I ეტაპის შედეგად

1

აია

2

აკადემია

3

ლელო

4

არმაზი

5

ხარები

6

ლოკ'ხულ

7

სათაფლია

8

ლეგიონი

9

ხვამლი

10

არესი

11

ბათუმი

12

სამთა

შესვენება 14.10 – 15.30

II ეტაპი | პლეი’ოფი
 

#

ეტაპი

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

მდნ

 

13

ფიალა

ხვამლი

33:0

სამთა

15.30

ხელ

14

არესი

21:5

ბათუმი

15.30

ბუნ

15

სინი

ხარები

17:5

ლეგიონი

15.52

ხელ

16

ლოკ'ხულ

14:35

სათაფლია

16.14

ხელ

17

თასი

აია

36:0

არმაზი

15.52

ბუნ

18

აკადემია

7:12

ლელო

16.14

ბუნ

 

19

11-12

სამთა

34:10

ბათუმი

16.36

ხელ

20

9-10

ხვამლი

47:0

არესი

16.36

ბუნ

21

7-8

ლეგიონი

17:26

ლოკ'ხულ

16.58

ხელ

22

5-6

ხარები

22:5

სათაფლია

16.58

ბუნ

23

3-4

აკადემია

24:19

არმაზი

17.20

ბუნ

24

1-2

აია

5:21

ლელო

17.42

ბუნ

             

#

საბოლოო კიბე

1

ლელო სარასენსი თბილისი

2

აია ქუთაისი

3

აკადემია თბილისი

4

არმაზი თბილისი

5

ხარები რუსთავი

6

სათაფლია ქუთაისი

7

ლოკ'ხულ თბილისი

8

  ლეგიონი ხაშური

9

ხვამლი თბილისი

10

არესი ქუთაისი

11

სამთა თბილისი

12

ბათუმი

 

აღმოსავლეთი

შაბ 26/05 | რუსთავი

I ეტაპი | ჯგუფები

#

ჯგ

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

მდნ

 

1

ლელო

36:0

არმია

11.00

ბუნ

2

სამთა

19:24

არმაზი

11.20

ხელ

3

ლოკ’ხულ

5:33

ხვამლი

11.40

ბუნ

 

4

აკადემია

19:14

არმია

12.00

ხელ

5

ჯიქ’წიქ

5:31

არმაზი

12.20

ბუნ

6

ხარები

14:31

ხვამლი

12.40

ხელ

 

7

ლელო

14:17

აკადემია

13.00

ბუნ

8

სამთა

29:7

ჯიქ’წიქ

13.20

ხელ

9

ლოკ’ხულ

19:21

ხარები

13.40

ბუნ

             

"ა"

I

II

სხვ

ადგ

ლელო

+36

-3

2

+33

2

აკადემია

+3

+5

4

+8

1

არმია

-36

-5

0

-41

3

"ბ"

I

II

სხვ

ადგ

სამთა

-5

+22

2

+17

2

ჯიქ’წიქ

-22

-26

0

-48

0

არმაზი

+5

+26

4

+31

4

"გ"

I

II

სხვ

ადგ

ლოკ’ხულ

-28

-2

0

-30

3

ხარები

+2

-17

2

-15

2

ხვამლი

+28

+17

4

+45

1

შესვენება 14.00 – 15.00

II ეტაპი | კლასიფიკაცია
 

#

ჯგ

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

მდნ

 
10

არმია

26:12

ჯიქ’წიქ

15.00

ბუნ

11

ლელო

28:10

სამთა

15.20

ხელ

12

აკადემია

5:28

არმაზი

15.40

ბუნ

 
13

ჯიქ’წიქ

7:43

ლოკ’ხულ

16.00

ხელ

14

სამთა

26:12

ხარები

16.20

ბუნ

15

არმაზი

19:26

ხვამლი

16.40

ხელ

 
16

ლოკ’ხულ

24:7

არმია

17.00

ბუნ

17

ლელო

17:24

ხარები

17.20

ხელ

18

ხვამლი

24:5

აკადემია

17.40

ბუნ

             

"დ"

I

II

სხვ

ადგ

არმია

+14

-17

2

-3

2

ჯიქი/წიქარა

-14

-36

0

-50

3

ლოკ’ხულ

+17

+36

4

+53

1

"ე"

I

II

სხვ

ადგ

ლელო

+18

-7

2

+11

1

ხარები

-14

+7

2

-7

3

სამთა

-18

+14

2

-4

2

"ვ"

I

II

სხვ

ადგ

აკადემია

-23

-19

0

-42

3

არმაზი

+23

-7

2

+16

2

ხვამლი

+7

+19

4

+26

1

   
   

კიბე

1

ხვამლი

2

არმაზი

3

აკადემია

4

ლელო

5

სამთა

6

ხარები

7

ლოკომოტივი ხულიგანა

8

არმია

9

ჯიქი წიქარა

 

დასავლეთი

პარ 25/05 | ქუთაისი

I ეტაპი | ჯგუფები

#

ჯგ

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

 

1

აია

28:0

სათაფლია

11.00

2

ქობულეთი

19:31

ქუთათურები

11.20

3

ლეგიონი

31:0

არესი

11.40

4

ბათუმი

43:0

სენაკი

12.00

 

5

აია

33:7

ქუთათურები

12.20

6

ქობულეთი

7:29

სათაფლია

12.40

7

ლეგიონი

40:0

სენაკი

13.00

8

ბათუმი

24:0

არესი

13.20

 
შესვენება 13.40 14.40
 

9

სათაფლია

17:7

ქუთათურები

14.40

10

აია

57:0

ქობულეთი

15.00

11

არესი

12:5

სენაკი

15.20

12

ლეგიონი

7:19

ბათუმი

15.40

           

"ა"

I

II

III

სხვ

ადგ

აია

+57

+26

+28

6

+111

1

ქობულეთი

-57

-12

-22

0

-81

3

ქუთათურები

-26

+12

-10

2

-24

4

სათაფლია

-28

+22

+10

4

+4

2

"ბ"

I

II

III

სხვ

ადგ

ლეგიონი

+31

+40

-12

4

+59

2

ბათუმი

+43

+24

+12

6

+79

1

სენაკი

-7

-40

-43

0

-90

4

არესი

+7

-24

-31

2

-48

3

II ეტაპი | ფინალები
 

#

მასპინძელი

შედეგი

სტუმარი

დრო

 
13

ქობულეთი

24:10

სენაკი

16.20

14

ქუთათურები

17:20

არესი

16.40

15

სათაფლია

31:5

ლეგიონი

17.00

16

აია

40:0

ბათუმი

17.20

         
   

კიბე

1

აია ქუთაისი

2

ბათუმი

3

სათაფლია ქუთაისი

4

ლეგიონი ხაშური

5

არესი ქუთაისი

6

ქუთათურები ქუთაისი

7

ქობულეთი

8

სენაკი

 

საქართველოს დრო
 

2018 * ზაფხულის ტურნე

საქართველო

სატურნეო რაზმი  |  წარსული  |  სრულად

1989 - 2018    212 ტესტი  |  254 ბორჯღალოსანი  |  სრულად

საქართველოს თარიღითა და დროით

შაბ

09/06

05.00

სუვა

ტონგა

16:15

წარსული  |  23 მოთამაშე  |  ბარათი  |  ოქმი  |  ვიდეო

შაბ

16/06

07.30

სუვა

ფიჯი

15:37

წარსული  |  24 მოთამაშე  |  ბარათი  |  ოქმი  |  ვიდეო

შაბ

23/06

09.45

ტოიოტა

იაპონია

0:0

წარსული  |  23 მოთამაშე  |  ბარათი  |  ოქმი  |  ვიდეო

2018 * 20წ მსოფლიო

საფრანგეთი ბეზიე, ნარბონ, პერპინიან

ჩვენი რაზმი  |  ოფიციოზი  |  ოქმები_EN

ისტორია ზოგადი | ბორჯღალოსნები ოდითგან | ალაფაზე

საქართველო

საქართველოს თარიღითა და დროით

ოთხ

30/05

20.30

პერ

აფრიკა  ოქ

$27:33$

კვი

03/06

16.00

ბეზ

საფრანგეთი  ოქ

_12:24_

ხუთ

07/06

20.30

ნარ

ირლანდია  ოქ

_24:20$

#

<>

სხვ

2

ზელ

14

+108

6

უელ

8

-26

8

ავს

6

+21

12

იაპ

1

-103

#

<>

სხვ

1

ინგ

15

+84

5

იტა

10

-33

7

არგ

7

-9

11

შტლ

1

-42

#

<>

სხვ

3

სფრ

14

+31

4

აფრ

11

+2

9

საქ

5

-14

10

ირლ

2

-19

პლეი’ოფი

ვიბრძოლებთ IX - XII ადგილებისთვის

სამ

12/06

20.30

პერ

იაპონია  ოქ

24:22

ელიტაში დავრჩით! ვითამაშებთ IX ადგილისთვის

კვი

17/06

15.30

ბეზ

შოტლანდია  ოქ

39:31

ისტორიაში პირველად დავიკავეთ IX ადგილი!

კიბე

1. საფრანგეთი

2. ინგლისი

3. აფრიკა

4. ზელანდია

5. ავსტრალია

6. არგენტინა

7. უელსი

8. იტალია

9. საქართველო

10. შოტლანდია

11. ირლანდია

12. იაპონია

"26 მაისის" 100 წლისთავი

საიუბილეო ბურთაობა

ხუთ 31/05 2018  |  დინამო არენა  |  20.00

საქართველო 16:15 ფრანგ’ბარბარ

25 მოთამაშე  |  გუნდები+მსაჯები  |  ოქმი  |  სტატისტიკა

2018 * დიდი ლელო

ქართული რაგბის
პირველი "ვარსკვლავთა რკენა"

შაბ 26/05 2018  |  ქუთაისი, აია  |  18.00

2017-18 * დიდი 10

 

პლეი’ოფი

სრულად

დიდი ფინალი    კვი 13/05  ავჭალა  |  20.00

ლოკომოტივი მეათედ გახდა ჩემპიონი

კვარცხლბეკი

სტატ’მოწინავენი

ორი წრე

სხვ

    მ-წ *

$

ლოკომოტივი ^

70

+238

15-3

10

აია  ქუთაისი

70

+296

16-2

6

ჯიქი  გორი ^

58

+162

11-6*1

12

ბათუმი

58

+132

12-5*1

8

ლელო სარასენს

47

+48

10-8

7

ხარები  რუსთავი

44

-1

09-8*1

6

აკადემია

33

+18

05-13

13

არმაზი  მარნეული

32

-87

06-11*1

6

არმია

15

-353

03-15

3

ბაგრატ  ქუთაისი

5

-453

01-17

1

^ პირისპირ შედეგით  |  ქულათა ტოლობა  |  სქოლიო

ბაგრატი გავარდა პირველ ლიგაში

2017-18 * სხვა ლიგები

პირველი დასრულდა

პატარძეული ავიდა დიდ 10-ში

ხულიგანა გავარდა რეგიონულ ლიგაში

რეგიონული  დასრულდა

ტაო ავიდა პირველ ლიგაში

დასავლეთი  |  აღმოსავლეთი

კაცთა ლიგების ყველა [1395] მოთამაშე

ჭაბუკთა ""  დასრულდა

დასავლეთი  |  აღმოსავლეთი

ჭაბუკთა ""  დასრულდა

აღმ      |  დას    

შავი დაფა

ვის როდის უმთავრდება  სასჯელი

2019 * მსოფლიო თასი

საქართველო –

საქართველოს თარიღითა და დროით

ორ

23/09

14.15

ტოიოტა

უელსი

კვი

29/09

09.15

კუმაგაია

ურუგვაი

ხუთ 03/10

09.15

ოსაკა

ფიჯი

პარ

11/10

14.15

შიზუოკა

ავსტრალია

განრიგი    სრული  |  ჩვენი ჯგუფისა

15/05 რუმინეთი და ესპანეთი მოიხსნენ
    ევროპის შესარჩევი

იაპონია  |  პარ 20/09 - შაბ 2/11

ირლ ზელ ინგ ავს
შტლ აფრ სფრ უელ
იაპ იტა არგ საქ
რუს აფრ’1  აშშ   ფიჯ 
გერ სამ რეპ  ტონ  ურუ

ესები

გამარტივებული და დამოკლებული

ახალი წესები 2017-18 სეზონისთვის

15-ვე სიახლე 4-გვერდა ბროშურად (ა5)

შეცვლა და უსაფრთხოება

შეცვლის ბარათი

თაი’ბრეიქი

  კაცთა | ჭაბუკთა ოქმის
ბლანკი და მისი შევსების
ინსტრუქცია

განახლებული წიგნი 

მეთვალყურის დებულება და
დიდი 10-ის პატაკის ბლანკი

სახელმძღვანელო

"მსოფლიო რაგბის" მეორე დონე

72 გვერდი – ამობეჭდეთ "5" ზომის წიგნად!

ლექსიკონი

ნულოვანი ვერსია + დამატებითი საკითხავი

დასრულებული შეჯიბრებები    არქივში

ტაბლო

სად მივაბაროთ ბიჭი

სარაგაბო ბაზები

ევროპის ერთა თასი

ვიდეო გალერეა

არქივი

მსოფლიო თასი 2015

ლეგიონერები

referee

მსოფლიო თასი 2015
 
ევროპის ერთა თასი
 
ვიდეო გალერეა
 
სარაგაბო ბაზები
 
სად მივაბაროთ ბიჭი
 
ლეგიონერები
 
 
 
keep rugby clean
 
 
referee
 
არქივი

 

რაგბი თივი

 

 

imedi

 

logo_palace

 

რადიო პალიტრა

 

 

 

ლელო