31 მარტი (კვირა) – 10 და 8 წლამდე ასაკის ფესტივალი ქ.თბილისი "ნუცუბიძის რაგბის სტადიონი"

მის: ავთო ვარაზის 6

ხელოვნური

2008-2009 მოედნისზომა: 45x30

სათამაშო დროერთი თამაში 10წთ

რაოდენობა: 7x7

 

 

პირველი მოედანილელო საბ1 , ვეფხვები1 , ხარები1 , ხვამლი1 , მამონტები1.

მეორე მოედანივეფხვები2 , ხარები2 , მამონტები2 , ლელო საბ2 , ხვამლი2.

მესამე მოედანითბილისი , ქორები , არმია , ლოკომოტივი , ლელო საბ3.

დრო

პირველი მოედანი

მეორე მოედანი

მესამე მოედანი

10:00

ვეფხვები1 - მამონტები1

ხარები2 - ხვამლი2

ქორები - ლელო საბ3

10:15

ხარები1 - ხვამლი1

მამონტები2 - ლელო საბ2

არმია - ლოკომოტივი

10:30

ლელო საბ1 - მამონტები1

ვეფხვები2 - ხვამლი2

თბილისი - ლელო საბ3

10:45

ვეფხვები1 - ხვამლი1

ხარები2 - ლელო საბ2

ქორები - ლოკომოტივი

11:00

ლელო საბ1 - ხარები1

ვეფხვები2 - მამონტები2

თბილისი - არმია

11:15

ხვამლი1 - მამონტები1

ლელო საბ2 - ხვამლი2

ლოკომოტივი -ლელო საბ3

11:30

ვეფხვები1 - ხარები1

ხარები2 - მამონტები2

ქორები - არმია

11:45

ლელო საბ1 - ხვამლი1

ვეფხვები2 - ლელო საბ2

თბილისი - ლოკომოტივი

 

 

 

პირველი მოედანილელო დიღ1 , არმაზი1 , ჩოხოსნები1 , აკადემია , წიქარა.

მეორე მოედანიაკადემია ვაკე , ლელო დიღ2 , ავჭალა , ხულიგანა1 , არმაზი2.

მესამე მოედანიჩოხოსნები2 , აკადემია ნუც , მიმინო , რაშები , ხულიგანა2.

დრო

პირველი მოედანი

მეორე მოედანი

მესამე მოედანი

12:00

არმაზი1 - წიქარა

ლელო დიღ2 - არმაზი2

აკადემია ნუც - ხულიგანა2

12:15

ჩოხოსნები - აკადემია

ავჭალა - ხულიგანა1

მიმინო - რაშები

12:30

ლელო დიღ1 - წიქარა

აკადემია ვაკე - არმაზი2

ჩოხოსნები2 - ხულიგანა2

12:45

არმაზი1 - აკადემია

ლელო დიღ2 - ხულიგანა1

აკადემია ნუც - რაშები

13:00

ლელო დიღ1 - ჩოხოსნები

აკადემია ვაკე - ავჭალა

ჩოხოსნები2 - მიმინო

13:15

აკადემია - წიქარა

ხულიგანა1 - არმაზი2

რაშები - ხულიგანა2

13:30

არმაზი1 - ჩოხოსნები1

ლელო დიღ2 - ავჭალა

აკადემია ნუც - მიმინო

13:45

ლელო დიღ1 - აკადემია

აკადემია ვაკე - ხულიგანა1

ჩოხოსნები2 - რაშები

 

 

 

პირველი მოედანილელო ვარ1 , მერანი , ჯიქი , ყოჩები , ფესვები.

მეორე მოედანიგორდა , ლეგიონი , ყოჩები ბოლ , ხვამლი3 , ლელო დიღ3.

მესამე მოედანიმართვე , ბუღები , ყოჩები კაზ , ლელო ვარ2 , ლელო დიღ4 , ხვამლი4.

დრო

პირველი მოედანი

მეორე მოედანი

მესამე მოედანი

14:00

მერანი - ფესვები

ლეგიონი - ლელო დიღ3

მართვე - ხვამლი4

14:15

ჯიქი - ყოჩები

ყოჩები ბოლ - ხვამლი3

ბუღები - ლელო დიღ4

14:30

ლელო ვარ1 - ფესვები

გორდა - ლელო დიღ3

ყოჩები კაზ - ლელო ვარ2

14:45

მერანი - ყოჩები

ლეგიონი - ხვამლი3

მართვე - ლელო დიღ4

15:00

ლელო ვარ1 - ჯიქი

გორდა - ყოჩები ბოლ

ბუღები - ლელო ვარ2

15:15

ყოჩები - ფესვები

ხვამლი3 - ლელო დიღ3

ყოჩები კაზ - ხვამლი4

15:30

მერანი - ჯიქი

ლეგიონი - ყოჩები ბოლ

მართვე - ლელო ვარ2

15:45

ლელო ვარ1 - ყოჩები

გორდა - ხვამლი3

ლელო დიღ4 - ხვამლი4

16:00

   

ბუღები - ყოჩები კაზ

 

 

 

 

2010– 2011მოედნის ზომა: 30 x 20

სათამაშო დრო:ერთი თამაში 7წთ.

რაოდენობა: 5x5.

 

 

პირველი მოედანიხვამლი1 , ლელო საბ1 , მერანი1 , ხულიგანა1 , წიქარა.

მეორე მოედანილელო საბ2 , ხვამლი2 , ხულიგანა2 , ავჭალა , მერანი2

დრო

პირველი მოედანი

მეორე მოედანი

17:00

ლელო საბ1 - წიქარა

ხვამლი2 - მერანი2

17:10

მერანი1 - ხულიგანა1

ხულიგანა2 - ავჭალა

17:20

ხვამლი1 - წიქარა

ლელო საბ2 - მერანი2

17:30

ლელო საბ1 - ხულიგანა1

ხვამლი2 - ავჭალა

17:40

ხვამლი1 - მერანი1

ლელო საბ2 - ხულიგანა2

17:50

ხულიგანა1 - წიქარქ

ავჭალა - მერანი2

18:00

ლელო საბ1 - მერანი1

ხვამლი2 - ხულიგანა2

18:10

ხვამლი1 - ხულიგანა1

ლელო საბ2 - ავჭალა

 

 

მესამე მოედანი: ხვამლი3 , მართვე , მამონტები1 , ქორები , ლელო საბ3

მეოთხე მოედანი: ყოჩები , მამონტები2 , რაშები , ლაშარი , ბუღები.

დრო

მესამე მოედანი

მეოთხე მოედანი

17:00

მართვე - ლელო საბ3

მამონტები2 - ბუღები

17:10

მამონტები1 - ქორები

რაშები - ლაშარი

17:20

ხვამლი3 - ლელო საბ3

ყოჩები - ბუღები

17:30

მართვე - ქორები

მამონტები2 - ლაშარი

17:40

ხვამლი3 - მამინტები1

ყოჩები - რაშები

17:50

ქორები - ლელო საბ3

ლაშარი - ბუღები

18:00

მართვე - მამონტები1

მამონტები2 - რაშები

18:10

ხვამლი3 - ქორები

ყოჩები - ლაშარი

 

 

პირველი მოედანი: ვეფხვები1 , ლელო დიღ1 , აკადემია , არმაზი1.

მეორე მოედანი: ლელო დიღ2 , ვეხვები2 , არმაზი2 , აკადემია ვაკე.

დრო

პირველი მოედანი

მეორე მოედანი

18:20

ვეფხვები1 - არმაზი1

ლელო დიღ2 - აკადემია ვაკე

18:30

ლელო დიღ1 - აკადემია

ვეფხვები2 - არმაზი2

18:40

   

18:50

ვეფხვები1 - აკადემია

ლელო დიღ2 - არმაზი2

19:00

ლელო დიღ1 - არმაზი1

ვეფხვები2 - აკადემია ვაკე

19:10

   

19:20

ვეფხვები1 - ლელო დიღ1

ლელო დიღ2 - ვეფხვები2

19:30

აკადემია - არმაზი1

არმაზი2 - აკადემია ვაკე

 

მესამე მოედანი: ლელო ვარ , ჯიქი , აკადემია ნუც , ხვამლი4

მეოთხე მოედანი: ლოკომოტივი , არმია , ჩოხოს/არმაზ , ხვამლი5

დრო

მესამე მოედანი

მეოთხე მოედანი

18:20

ლელო ვარ - ხვამლი4

ლოკომოტივი - ხვამლი5

18:30

ჯიქი - აკადემია ნუც

არმია - ჩოხოს/არმაზ

18:40

   

18:50

ლელო ვარ - აკადემია ნუც

ლოკომოტივი - ჩოხოს/არმაზ

19:00

ჯიქი - ხვამლი4

არმია - ხვამლი5

19:10

   

19:20

ლელო ვარ - ჯიქი

ლოკომოტივი - არმია

19:30

აკადემია ნუც - ხვამლი4

ჩოხოს/არმაზ - ხვამლი5

 

 

უკან დაბრუნება  
 
 
საქართველოს დრო
 

დიდი 10

 

V ტური

სრულად

პარ 18/10   დიდი დიღომი, ლელო   18.00

შაბ 19/10   ქუთაისი   16.00

შაბ 19/10   ავჭალა   18.00

კვი 20/10   ნუცუბიძე   16.00

კვი 20/10   გორი, ჭალა   18.00

მსოფლიო თასი

საქართველო –

საქართველოს თარიღითა და დროით

23-კაცა რაზმი    ქალაქი  |  ლაივ’სტატისტიკა    LV ანგარიში

ორ

23/09

14.15

ტოიოტა

უელსი

_14:43$

კვი

29/09

09.15

კუმაგაია

ურუგვაი

$33:07_

ხუთ

03/10

09.15

ოსაკა

ფიჯი

_10:45$

პარ

11/10

14.15

შიზუოკა

ავსტრალია

_08:27$

ბორჯღალოსანთა მედია’ნობათი

ჩვენი 31-კაცა რაზმი  |  მსაჯები

ოვალის ამქარი

რესურსები

2019-20 სეზონის სიახლეები

კაცთა | ჭაბუკთა ოქმის ბლანკი
მისი შევსების
ინსტრუქცია

მეთვალყურის დებულება და
დიდი 10-ის პატაკის ბლანკი

23-კაცა სამატჩო სიის ფორმა

"მსოფლიო რაგბის" მეორე დონე

72 გვერდი – ამობეჭდეთ "5" ზომის წიგნად!

რაგბი ევროპა 2020

საქართველო –

საქართველოს თარიღითა და დროით

შაბ

01/02

.

შინ

რუმინეთი

კვი

09/02

15.45

გარეთ

ესპანეთი

შაბ

22/02

.

შინ

ბელგია

შაბ

07/03

18.00

გარეთ

პორტუგალია

შაბ

14/03

.

შინ

რუსეთი

 

მსოფლიო თასი 2015
 
ევროპის ერთა თასი
 
ვიდეო გალერეა
 
სარაგაბო ბაზები
 
სად მივაბაროთ ბიჭი
 
ლეგიონერები
 
 
 
keep rugby clean
 
 
referee
 
არქივი

 

 

 

რაგბი თივი

 

 

 
რადიო პალიტრა

 

 

 

ლელო
 
 

 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ლოგო აისის ლოგო    
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ლოგო აისის ლოგო    

მინდა ჯგუფის ლოგო