14 აპრილი (კვირა) – 10 და 8 წლამდე ასაკის ფესტივალი ქ.თბილისი

" ავჭალის სარაგბო ბაზა "

ხელოვნური

2008-2009 .მოედნისზომა: 45X30

სათამაშო დრო:ერთი თამაში 10წთ

რაოდენობა: 7X7

 

 

პირველი მოედანი ჩოხოსნები1 , ლელო დიღ1 , თბილისი , ვეფხვები1 , ქორები.

მეორე მოედანილოკომოტივი , ჩოხოსნები2 , ლელო დიღ2 , ფესვები , ვეფხვები2.

მესამე მოედანიჯიქი , არმია , ჩოხოსნები/იუნკ ერები , მართვე , ავჭალა.

 

დრო

პირველი მოედანი

მეორე მოედანი

მესამე მოედანი

10:00

ლელო დიღ1 - ქორები

ჩოხოსნები2 - ვეფხვები2

არმია - ავჭალა

10:15

თბილისი - ვეფხვები1

ლელო დიღ2 - ფესვები

ჩოხ/იუნ - მართვე

10:30

ჩოხოსნები1 - ქორები

ლოკომოტივი - ვეფხვები2

ჯიქი - ავჭალა

10:45

ლელო დიღ1 - ვეფხვები1

ჩოხოსნები2 - ფესვები

არმია - მართვე

11:00

ჩოხოსნები1 - თბილისი

ლოკომოტივი-ლელო დიღ2

ჯიქი - ჩოხ/იუნ

11:15

ვეფხვები1 - ქორები

ფესვები - ვეფხვები2

მართვე - ავჭალა

11:30

ლელო დიღ1 - თბილისი

ჩოხოსნები2 - ლელო დიღ2

არმია - ჩოხ/იუნ

11:45

ჩოხოსნები1 - ვეფხვები1

ლოკომოტივი - ფესვები

ჯიქი - მართვე

 

 

პირველი მოედანიხვამლი1 , აკადემია , მამონტები1 , შევარდენი მოს , ლელო საბ1.

მეორე მოედანი ხულიგანა1 , ხვამლი2 , ლელო საბ2 , აკადემია ვაკ , მამონტები2.

მესამე მოედანიაკადემია ნუც , ლელო საბ3 , ხულიგანა2 , ხვამლი3 , მიმინო

 

დრო

პირველი მოედანი

მეორე მოედანი

მესამე მოედანი

12:00

აკადემია - ლელო საბ1

ხვამლი2 - მამონტები2

ლელო საბ3 - მიმინო

12:15

მამონტები1-შევარდენი მოს

ლელო საბ2 - აკადემია ვაკ

ხულიგანა2 - ხვამლი3

12:30

ხვამლი1 - ლელო საბ1

ხულიგანა1 - მამონტები2

აკადემია ნუც - მიმინო

12:45

აკადემია - შევარდენი მოს

ხვამლი2 - აკადემია ვაკ

ლელო საბ3 - ხვამლი3

13:00

ხვამლი1 - მამონტები1

ხულიგანა1 - ლელო საბ2

აკადემია ნუც - ხულიგანა2

13:15

შევარდენი მოს- ლელო საბ1

აკადემია ვაკ - მამონტები2

ხვამლი3 - მიმინო

13:30

აკადემია - მამონტები1

ხვამლი2 - ლელო საბ2

ლელო საბ3 - ხულიგანა2

13:45

ხვამლი1 - შევარდენი მოს

ხულიგანა1 - აკადემია ვაკ

აკადემია ნუც - ხვამლი3

 

 

პირველი მოედანიყოჩები , რაშები1 , არმაზი1 , ხარები1 , წიქარა.

მეორე მოედანირაშები2 , არმაზი2 , ყოჩები ბოლ , ხვამლი4 , ხარები2.

მესამე მოედანიმერანი , ბუღები , ხვამლი5 , ლეგიონი , ყოჩები კაზ.

 

დრო

პირველი მოედანი

მეორე მოედანი

მესამე მოედანი

14:00

რაშები1 - წიქარა

არმაზი2 - ხარები2

ბუღები - ყოჩები კაზ

14:15

არმაზი1 - ხარები1

ყოჩები ბოლ - ხვამლი4

ხვამლი5 - ლეგიონი

14:30

ყოჩები - წიქარა

რაშები2 - ხარები2

მერანი - ყოჩები კაზ

14:45

რაშები1 - ხარები1

არმაზი2 - ხვამლი4

ბუღები - ლეგიონი

15:00

ყოჩები - არმაზი1

რაშები2 - ყოჩები ბოლ

მერანი - ხვამლი5

15:15

ხარები1 - წიქარა

ხვამლი4 - ხარები2

ლეგიონი - ყოჩები კაზ

15:30

რაშები1 - არმაზი1

არმაზი2 - ყოჩები ბოლ

ბუღები - ხვამლი5

15:45

ყოჩები - ხარები1

რაშები2 - ხვამლი4

მერანი - ლეგიონი

 

 

2010– 2011მოედნის ზომა:30 X 20

სათამაშო დრო:ერთი თამაში 7წთ. რაოდენობა: 5X5.

 

პირველი მოედანი- ხვამლი1 , აკადემია , ხარები1 , ლელო დიღ1 , გორდა.

მეორე მოედანი- ლელო დიღ2 , ხვამლი2 , აკადემია ვაკ , ხარები2 , ბუღები.

 

დრო

პირველი მოედანი

მეორე მოედანი

16:30

აკადემია - გორდა

ხვამლი2 - ბუღები

16:40

ხარები1 - ლელო დიღ1

აკადემია ვაკ - ხარები2

16:50

ხვამლი1 - გორდა

ლელო დიღ2 - ბუღები

17:00

აკადემია - ლელო დიღ1

ხვამლი2 - ხარები2

17:10

ხვამლი1 - ხარები1

ლელო დიღ2 - აკადემია ვაკ

17:20

ლელო დიღ1 - გორდა

ხარები2 - ბუღები

17:30

აკადემია - ხარები1

ხვამლი2 - აკადემია ვაკ

17:40

ხვამლი1 - ლელო დიღ1

ლელო დიღ2 - ხარები2

 

 

მესამე მოედანი: აკადემია ნუც , რაშები1 , ლელო დიღ3 , მართვე , ხვამლი3

მეოთხე მოედანი: ჯიქი , ხვამლი4 , ლაშარი , ქორები , რაშები2.

 

დრო

მესამე მოედანი

მეოთხე მოედანი

16:30

რაშები1 - ხვამლი3

ხვამლი4 - რაშები2

16:40

ლელო დიღ3 - მართვე

ლაშარი - ქორები

16:50

აკადემია ნუც - ხვამლი3

ჯიქი - რაშები2

17:00

რაშები1 - მართვე

ხვამლი4 - ქორები

17:10

აკადემია ნუც - ლელო დიღ3

ჯიქი - ლაშარი

17:20

მართვე - ხვამლი3

ქორები - რაშები2

17:30

რაშები1 - ლელო დიღ3

ხვამლი4 - ლაშარი

17:40

აკადემია ნუც - მართვე

ჯიქი - ქორები

 

 

პირველი მოედანი: ლელო საბ1 , ვეფხვები1 , მერანი1 , წიქარა , არმაზი1.

მეორე მოედანი:  ლოკომოტივი , ლელო საბ2 , ჩოხ/არმი , მერანი2 , ვეფხვები2.

 

დრო

პირველი მოედანი

მეორე მოედანი

18:00

ვეფხვები1 - არმაზი1

ლელო საბ2 - ვეფხვები2

18:10

მერანი1 - წიქარა

ჩოხ/არმი - მერანი2

18:20

ლელო საბ1 - არმაზი1

ლოკომოტივი - ვეფხვები2

18:30

ვეფხვები1 - წიქარა

ლელო საბ2 - მერანი2

18:40

ლელო საბ1 - მერანი1

ლოკომოტივი - ჩოხ/არმი

18:50

წიქარა - არმაზი1

მერანი2 - ვეფხვები2

19:00

ვეფხვები1 - მერანი1

ლელო საბ2 - ჩოხ/არმი

19:10

ლელო საბ1 - წიქარა

ლოკომოტივი - მერანი2

 

 

მესამე მოედანი: მამონტები1 , ხულიგანა1 , არმაზი2 , ყოჩები , ლელო საბ3.

მეოთხე მოედანი: არმია , ავჭალა , მამონტები2 , ხულიგანა2 , ყოჩები ბოლ , ხვამლი5.

 

დრო

მესამე მოედანი

მეოთხე მოედანი

18:00

ხულიგანა1 - ლელო საბ3

არმია - ხვამლი5

18:10

არმაზი2 - ყოჩები

ავჭალა - ყოჩები ბოლ

18:20

მამონტები1 - ლელო საბ3

მამონტები2 - ხულიგანა2

18:30

ხულიგანა1 - ყოჩები

არმია - ყოჩები ბოლ

18:40

მამონტები1 - არმაზი2

ავჭალა - ხულიგანა2

18:50

ყოჩები - ლელო საბ3

მამონტები2 - ხვამლი5

19:00

ხულიგანა1 - არმაზი2

არმია - ხულიგანა2

19:10

მამონტები1 - ყოჩები

ყოჩები ბოლ - ხვამლი5

19:20

 

ავჭალა - მამონტები2

 

 

 

უკან დაბრუნება  
 
 
საქართველოს დრო
 

დიდი 10

 

V ტური

სრულად

პარ 18/10   დიდი დიღომი, ლელო   18.00

შაბ 19/10   ქუთაისი   16.00

შაბ 19/10   ავჭალა   18.00

კვი 20/10   ნუცუბიძე   16.00

კვი 20/10   გორი, ჭალა   18.00

მსოფლიო თასი

საქართველო –

საქართველოს თარიღითა და დროით

23-კაცა რაზმი    ქალაქი  |  ლაივ’სტატისტიკა    LV ანგარიში

ორ

23/09

14.15

ტოიოტა

უელსი

_14:43$

კვი

29/09

09.15

კუმაგაია

ურუგვაი

$33:07_

ხუთ

03/10

09.15

ოსაკა

ფიჯი

_10:45$

პარ

11/10

14.15

შიზუოკა

ავსტრალია

_08:27$

ბორჯღალოსანთა მედია’ნობათი

ჩვენი 31-კაცა რაზმი  |  მსაჯები

ოვალის ამქარი

რესურსები

2019-20 სეზონის სიახლეები

კაცთა | ჭაბუკთა ოქმის ბლანკი
მისი შევსების
ინსტრუქცია

მეთვალყურის დებულება და
დიდი 10-ის პატაკის ბლანკი

23-კაცა სამატჩო სიის ფორმა

"მსოფლიო რაგბის" მეორე დონე

72 გვერდი – ამობეჭდეთ "5" ზომის წიგნად!

რაგბი ევროპა 2020

საქართველო –

საქართველოს თარიღითა და დროით

შაბ

01/02

.

შინ

რუმინეთი

კვი

09/02

15.45

გარეთ

ესპანეთი

შაბ

22/02

.

შინ

ბელგია

შაბ

07/03

18.00

გარეთ

პორტუგალია

შაბ

14/03

.

შინ

რუსეთი

 

მსოფლიო თასი 2015
 
ევროპის ერთა თასი
 
ვიდეო გალერეა
 
სარაგაბო ბაზები
 
სად მივაბაროთ ბიჭი
 
ლეგიონერები
 
 
 
keep rugby clean
 
 
referee
 
არქივი

 

 

 

რაგბი თივი

 

 

 
რადიო პალიტრა

 

 

 

ლელო
 
 

 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ლოგო აისის ლოგო    
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ლოგო აისის ლოგო    

მინდა ჯგუფის ლოგო